Abecední rejstřík: óm…

Hesla 31 - 60 z 84 nalezených

 • omezení převodu nemovitostí

  omezení převodu nemovitostí, institut obč. práva sloužící k zajištění pohledávky; dochází k němu na zákl. písemné…

 • omezený interval

  omezený interval, kterýkoliv z intervalů < a . b > , (a . b ), < a , b ), (a

 • omezovač rychlosti

  omezovač rychlosti, součást zabezpečovacího zařízení výtahu. O. r. uvádí pomocným lanem ovládaným odstředivým…

 • omezující oslnění

  omezující oslnění, oslnění výrazně zhoršující činnost zraku.

 • omfalomancie

  omfalomancie [řec.], věštění podle tvaru pupku, rozšířené v minulosti zejm. u evr. národů. Věštba se prováděla…

 • omfalos

  omfalos [řec. pupek] 1. okrouhlý posvátný kámen v Delfách, později zasvěcený Apollónovi a považovaný za…

 • Omija

  Omija, město v Japonsku na Honšú; 357 000 obyv. (1982). Zel. opravny. Žel. křižovatka. Obytné m. pro Tokio.

 • omílací buben

  omílací buben, stroj, ve kterém jsou v rotujícím bubnu s vodorovnou osou uloženy součásti, které se vzájemným pohybem…

 • omílací stroje

  omílací stroje, zařízení sloužící k omílání drobnějších součástí. Podle způsobu omílání a konstrukce se…

 • omílání

  omílání, způsob hromadné mech. úpravy menších předmětů vzájemným odíráním předmětů a omílacích prostředků…

 • omisívní úkony

  omisívní úkony, právo pasívní chování subjektu, tj. opomenutí v případech, kdy právní norma ukládá subjektu…

 • Omiš

  Omiš, lázeňské město v Chorvatsku, jv. od Splitu v ústí ř. Cetiny do Jaderského moře; 24 000 obyv. (1981). Prům.…

 • omítací pila

  viz omítačka řeziva

 • omítačka řeziva

  omítačka řeziva, omítací pila - dřevoobráběcí stroj sloužící k podélnému řezání řeziva na stejnou šířku,…

 • omítání

  omítání, stav . nanášení vrstvy malty např. na zdi, stropy. Postup o. záleží v úpravě podkladu (vyčištění…

 • omítání dřeva

  viz omítačka řeziva

 • omítka

  omítka, povrchová úprava stav. konstrukcí, která je chráni proti mech. poškozování. Vnější o. tvoří ochranu proti…

 • omládek

  omládek, potr. pšeničný kvas používaný zejména při výr. bílého chleba.

 • Omladina Srbsko

  Omladina, polit. hnutí a organizace liberální srb. buržoazie ve Vojvodině v 2.pol. 19.st. požadující sjednocení všech…

 • Omladina v Čechách

  Omladina, pokroková skupina radikální č. studentské a děl. mládeže, proti které se v únoru 1894 konal v Praze polit.…

 • ommatidia

  ommatidia [-týdy-, lat.< řec.], jednotlivá očka tvořící složené oko hmyzu.

 • Ommdurmán

  viz Ummdurmán

 • omne verum simplex

  omne verum simplex [vé-, lat.], vše pravdivé je jednoduché; lat. úprava řec. výroku Aischylova: hapla esti tés alétheiás…

 • omne vivum ex ovo

  omne vivum ex ovo [ví- óvó, lat.], vše živé pochází z vajíčka. Výrok W. Harveye z 1651, popírající abiogenezi.…

 • omnes eodem cogimur

  omnes eodem cogimur [-nés eó- kó-, lat.], všichni jsme puzeni tamtéž. Výrok Horatiův, odpovídá č. musíme tam všichni.…

 • omnes vulnerant, ultima necat

  omnes vulnerant, ultima necat [-nés -ty-kat, lat.], všechny (rozuměj hodiny) zraňují, poslední zabíjí; nápis na slunečních…

 • omni casu

  omni casu, [lat.], v každém případě.

 • omni modo

  omni modo, [lat.], každým způsobem.

 • omni-

  omni- [-ny-, lat.], první část složených slov značící vše- (omnipotence).

 • omnia mea mecum porto

  omnia mea mecum porto [-ny- mék- -tó, lat.], všechno své nosím s sebou; dle Cicerona výrok mudrce Bianta z m. Priéné,…