Oborový rejstřík:

Hesla 31 - 60 z 95934 nalezených

 • "sanitní kordón"

  "sanitní kordón" [-ny-], původně voj. krytí hranic proti infiltraci epidemie ze sousedního státu, obvykle souvislý…

 • "sesterské republiky"

  "sesterské republiky", "dceřiné republiky" - systém satelitních států Fr. rep., důsledek vítězného postupu fr. burž.…

 • "Stadtluft macht frei"

  "Stadtluft macht frei" [št- fraj, něm.], městský vzduch osvobozuje - novověká parafráze středověké zásady, podle…

 • "tepelná smrt" vesmíru

  "tepelná smrt" vesmíru, ideal. představa o předpokládaném konci vesmíru, v němž se všechny formy pohybu nevratně…

 • (oleum et) operam perdidi

  (oleum et) operam perdidi [-dydý, lat.], promarnil jsem (olej i) námahu, práci i čas; povzdech nad zbytečně vynaloženou…

 • @

  @, výp. tech. - zavináč, ang. at sign [et sajn] (doslova označení 'u' někoho, něčeho; též…

 • $

  $, 1. bank. znak dolaru - ang. dollar [dolaer] - převážně označující měny (peněz, oběživa),…

 • 1,2-dichlorethan

  1,2-dichlorethan [dy-ó-etan, řec.], ethylendichlorid, ethylenchlorid - bezbarvá kapalina těžší než voda, t.v. 83,7…

 • 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

  1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan, HCH, C6H6Cl6, chlorovaný cykloalkan. Z teoreticky možných devíti…

 • 1,3-cyklopentadien

  1,3-cyklopentadien [-dy-, řec.], nenasycený monocyklický uhlovodík se dvěma dvojnými vazbami. Snadno polymerující kapalina,…

 • 10 egyptských ran

  10 egyptských ran, deset katastrof, které podle Starého zákona seslal Bůh na Egypt jako trest za to, že faraón odmítal…

 • 12. březen

  12. březen, den vstupu České republiky do NATO - 12. 3. 1999. V.t. NATO.

 • 2-propanon

  viz aceton

 • 3-fosfoglycerová kyselina

  3-fosfoglycerová kyselina, důležitý intermediární metabolit vznikající při glykolýze, tj. při enzymovém odbourání…

 • 3,4-dihydroxyfenylalanin

  3,4-dihydroxyfenylalanin [dy-, řec.], DOPA - meziprodukt biosyntézy adrenalinu a enzymatické tvorby melaninu. Používá…

 • 3G

  3G, z angl. third generation, zkratka pro třetí generaci mobilních komunikací ve standardu UMTS.

 • 4.7.1776

  4.7.1776, Deklarace nezávislosti Spojených států amerických, ang. Declaration of Independence - provolání…

 • 6-azauracil

  6-azauracil [aza-ura-], heterocyklická báze, antimetabolit brzdící biosyntézu pyrimidinových sloučenin de novo.…

 • A angström

  A [ó], zn. pro angström.

 • a cappella

  a cappella [ka-, it.], hud. ozn. vokální (většinou sborové) skladby bez instrumentálního doprovodu.

 • a conto

  viz à konto

 • à découvert

  à découvert [a dekuvér, fr.] a) prodej cenných papírů na burze, které prodávající dosud nemá; b) úvěr à d. -…

 • à fond perdu

  à fond perdu [afonperdy, fr.], na účet ztrát; poskytnutí částky, často formálně úvěrem, u níž se nepočítá…

 • à jour

  à jour [ažúr, fr.], k určitému datu; hovorově být à jour - neopožďovat se, skončit práci včas - angl. up to date…

 • à konto

  à konto [á, it.], a conto, zkratka a/c výraz používaný v úč. a při bankovních a platebních operacích ve významu…

 • à la baisse

  à la baisse [a bés, fr.], burzovní spekulace na pokles cen.

 • à la hausse

  à la hausse [a ós, fr.], burzovní spekulace na vzestup cen.

 • à la obecně

  à la [fr.], jako, podle, na způsob. Např. srnčí à la hovězí.

 • a limine

  a limine [álí-, lat.], zásadně, bez věcného projednání. V.t. aliminace.

 • à metà

  à metà [a meta, it. na polovinu), v obch. příležitostné spojení dvou osob nebo organizací k obch. transakci na společný…