Oborový rejstřík:

Hesla 61 - 90 z 95934 nalezených

 • a obecně

  a 1. první písmeno většiny abeced; spojka; 2. hud. a) jméno tónu a příslušné noty; v naší…

 • à ordre akcie

  à ordre cenné papíry [a -dr, fr.], druh cenných papírů; (obv. akcie na nabyvetele) papíry…

 • a posteriori

  a posteriori [á -órí, lat. od pozdějšího], filoz . výraz, jímž se na rozdíl od výrazu a priori označuje…

 • a priori

  a priori [á -órí, z lat. a, ab - z, prior - dříve], předem; 1. od příčiny k důsledku; od obecných…

 • à propos

  à propos [apropo, fr.], při té příležitosti; č. obdoba mimochodem, abych nezapomněl, právě mě napadá.

 • a přece se točí

  a přece se točí, eppur si muove [it.] - údajný výrok Galileiho Galilea, když byl přinucen odvolat Koperníkovo…

 • a tempo

  a tempo [it.], hud. pův. v tempu; přeneseně v pravý čas.

 • a verbis ad verbera

  a verbis ad verbera [á verbís, lat.], od slov k biči.

 • A značka

  A 1. fyz. zn. a) pro ampér; b) pro aktivitu;2. chem. mez. symbol užívaný na text. výrobcích a…

 • a-

  a- [řec.], an-, předpona vyjadřující zápor (asymetrický, anorganický).

 • A-ku-ta

  A-ku-ta, Aguda, 1068-1123, džűrčenský kníže; zakl. a první císař státu Ťin. 1114 v čele povstání Džűrčenů…

 • A-N systém

  A-N systém, zařízení pro radionavigaci. Radiomaják vyznačuje trať letadla signály. Při odchýlení z tohoto směru…

 • a. Chr.

  a. Chr. (n.) [lat. ante Christum (natum)], před narozením Krista, tj. před naším letopočtem, př.n.l. (dříve užívaná…

 • a. s.

  viz akciová společnost

 • a.c.

  a.c. anni currentis, [lat.], tohoto roku; A.D. - anno domini léta Páně.

 • A.D.

  A.D. [lat.], případně A. D. - anno Domini - léta Páně

 • A.h

  A.h, fyz . zn. pro ampérhodinu.

 • a.m.

  a.m. [lat.] ante meridiem - zkratka pro označení doby před polednem, tj. času obv. od 0:00 do 12:00 hod. Užívána běžně…

 • A.s.

  A.s., fyz . zn. pro ampérsekundu. V.t. coulomb.

 • aa (láva)

  aa (láva), havajské označení pro proplyněnou, rychle tekoucí čedičovou lávu. Utuhlá hornina je balvanitá, povrch…

 • AA zkratka

  AA a) Anadolu Ajansi ANATOLIA turecká tisková agentura se sídlem v Ankaře, zal. 1920; b) Athens News Agency, Agence d'…

 • Aachen Cáchy

  Aachen [á-], Cáchy, fr. Aix-la-Chapelle - m. v záp. Německu v Sev. Porýnsku-Vestfálsku (něm. Nordrhein-Westfalen); 249…

 • Aachen Hans

  Aachen [á-] Hans von, 1552 Kolín nad Rýnem - 4. 3. 1615 Praha, německý malíř it. školení; představitel internacionálního…

 • Aakjär

  Aakjär [ókjer] Jeppe, 10. 9. 1866 až 22. 4. 1930, dánský spisovatel; průkopník sociální tematiky v dánské…

 • Aalen město

  Aalen [á-], 1. m. v Německu v Bádensku-Württembersku; 66 000 obyv. (2002) srovnej 63 000 obyv. (1980). Prům. železářský,…

 • Aalst

  viz Alost

 • Aalto Alvar

  Aalto [á-] Alvar, 3.2. 1898 - 11.5. 1976, finský architekt; od funkcionalismu dospěl k tvorbě výrazné, čisté…

 • Aalto Arvo Aulis

  Aalto [á-] Arvo Aulis, 13.7. 1932, představitel finského kom. hnutí. Od 1969 člen ÚV, člen politbyra ÚV, do…

 • Aaltonen Aimo

  Aaltonen [á-] Aimo, 10.12. 1906 Parainen - 21. 9. Helsinki, fin. kom. politik; od 1927 člen KS; od 1944 člen ÚV…

 • Aaltonen Väinö

  Aaltonen [á-] Väinö, 8.3. 1894 - 30.5. 1966, finský sochař; vytvořil mj. díla: Památník finským osadníkům…