Abecední rejstřík: nù…

Hesla 31 - 60 z 138 nalezených

 • nukleární medicína

  nukleární medicína [-dy-], nukleární lékařství, jaderné lékařství - lék. obor využívající umělé radionuklidy…

 • nukleární mocnosti

  nukleární mocnosti, státy vlastnící jad., atomové zbraně. Po 2. světové válce k nim patřily jen USA a býv. SSSR,…

 • nukleární rezonance

  viz jaderná rezonance

 • nukleární rodina

  viz rodina

 • nukleocytoplazmatický poměr

  viz karyoplazmatická relace

 • nukleofilní

  nukleofilní, chem . ozn. pro částici nebo reakci, kdy se uplatňují volné elektronové páry vstupující do interakce…

 • nukleogeneze prvků

  nukleogeneze prvků, vytváření jader atomů ve vesmíru (v nitru hvězd) při velmi vysokých teplotách a tlacích. Z prvotních…

 • nukleohiston

  nukleohiston, komplex DNA s histonovými bílkovinami; zákl. strukturní složka chromozómu.

 • nukleoid

  nukleoid [lat. + řec.], centrální oblast bakteriální buňky, obsahující DNA; obdoba buněčného jádra eukaryontních…

 • nukleolonema

  nukleolonema [lat.], cytologie vláknitá struktura v jadérku jádra buňky.

 • nukleon

  nukleon [lat.], společný název pro proton a neutron (elementární částice patřící mezi hadrony). N. tvoří jádra…

 • nukleonová slupka

  nukleonová slupka, jad . fyz. skupina blízkých energetických stavů nukleonů, vypočtených podle slupkového…

 • nukleonové číslo

  nukleonové číslo, hmotnostní číslo zn. A , počet nukleonů v at. jádře (tj. součet protonového a neutronového…

 • nukleoproteiny

  nukleoproteiny, skupina složených bílkovin (proteinů), v níž nebílkovinnou složku tvoří nukleová kys. Většina…

 • nukleosidasy

  nukleosidasy [-zidáz-], enzymy ze skupiny hydrolas, štěpící N-glykosidovou vazbu.

 • nukleosidfosfát

  viz nukleotidy

 • nukleosidy

  nukleosidy [-z-, lat.], N-glykosidy glykosidy tvořené D-ribosou nebo 2-deoxy-D-ribosou a deriváty purinů nebo pyrimidinů,…

 • nukleosyntéza

  nukleosyntéza, vznik prvků s vyššími at. hm. Probíhá při jad. reakcích v nitru hvězd a je zdrojem energie ve hvězdách.…

 • nukleotidasy

  nukleotidasy [-ty-áz-], enzymy ze skupiny hydrolas, štěpící nukleotidy za vzniku nukleosidů a kys. fosforečné.

 • nukleotidy

  nukleotidy [-ty-, lat.], nukleosidfosfáty - slouč. nukleosidů s kys. fosforečnou, zákl. stav. kameny nukleových kys.…

 • nukleové kyseliny

  nukleové kyseliny, přirozené informační makromolek., v jejichž dlouhých polynukleotidových řetězcích (s molek. hm.…

 • nukleozóm

  nukleozóm, nukleosom - zákl. strukturní jed. chromatinu tvořená kulovitým histonovým jádrem (oktamer obsahující vždy…

 • nuklid

  nuklid [lat.], látka složená z vesměs stejných atomů určených týmiž čísly Z (protonové číslo) a A

 • nuklotron

  nuklotron, jad . fyz. urychlovač těžkých iontů na principu protonového synchrotronu s využitím supravodivých…

 • Nuku Hiva

  Nuku Hiva, největší ze souostroví Markézy ve Francouzské Polynésii ve vých. Tichém oceánu; 122 km2, 1 400…

 • Nuku'alofa

  Nuku'alofa, hl. m. a přístav Tongy na ostrově Tongatapu; 18 400 obyvatel (1980). Trop. zeměd. (cukrová třtina).

 • nula

  nula [lat.], zn. 0 v mat. neutrální prvek při sčítání, tj. platí a + 0 = a pro každé číslo a;…

 • nulifikace

  nulifikace [lat.], forma nápravy měny; prohlášení znehodnocených peněžních znaků za neplatné (např. asignátů…

 • nulisomie

  nulisomie [lat. + řec.], nullisomie ztráta páru homolog. chromozómů v karyotypu diploidního jedince (nulisomik).

 • nulita

  nulita, úplné, naprostá neplatnost. Anulování. Např. nulitní dohoda - neplatná dohoda. V.t. anulování, anulovat.