Abecední rejstřík: n…

Hesla 31 - 60 z 2932 nalezených

 • nabitý tok

  viz slabý tok

 • nabob

  viz naváb

 • náboj kola

  náboj kola, hlava kola - část kola sloužící k pevnému nebo otočnému uložení kola na hřídeli nebo čepu, který…

 • náboj obecně

  náboj, 1. voj. a les. celek skládající se ze střely, zapalovače (zápalky), hnací náplně a ostatních…

 • náboj zemského povrchu

  náboj zemského povrchu, el. náboj rozložený po zemském povrchu jako po vodivé ploše. Podle konvence se n. z. p. považuje…

 • nábojnice

  nábojnice, z jedné strany otevřené válcové pouzdro spojující jednotlivé součásti náboje. Svým dnem uzavírá nábojovou…

 • nábojová invariance

  viz izotopická invariance

 • nábojová komora

  nábojová komora, tvarově a rozměrově upravená zadní část hlavně palné zbraně sloužící k vložení náboje odpovídající…

 • Nabokov

  Nabokov Vladimir, 23. 4. 1899 Petrohrad, Rusko - 2. 7. 1977 Montreux, Švýcarsko - amer. prozaik rus. pův. Pro jeho…

 • Nabonid

  Nabonid [-nyd], Nabúnaid - 555 až 539 př.n.l., poslední novobabylónský panovník; vládl se svým synem Belsazarem. Konflikt…

 • Nabopalasar

  Nabopalasar, Nabúaplausur - babylónský panovník, vládl 626-605 př.n.l.; 626 uzurpoval vládu v Babylónii, kolem 621…

 • náboženská výchova a vzdělání

  náboženská výchova a vzdělání, systém vštěpování náb. názorů a jim odpovídajících postojů prostřednictvím…

 • náboženské války ve Francii

  náboženské války ve Francii, sociálně, náb. a polit. motivované vnitřní boje ve Francii v 2.pol. 16.st. Od doby Jindřicha…

 • náboženství

  náboženství, jedna z forem spol. vědomí odrážející skutečnost v iluzorně fantastických obrazech, představách…

 • nábrus

  nábrus, nabroušený a vyleštěný vzorek horniny, např. rudy, sloužící k výzkumu v odraženém světle.

 • nábřeží

  nábřeží, stav. dílo upravující břeh vodní plochy. Břehu dává est. a stálý tvar, chrání jej před škodlivými…

 • nábřežní zeď

  nábřežní zeď, druh masívní opěrné zdi se svislým lícem, umožňujícím plavbu až ke břehu. V zájmu stability…

 • Nabukadnesar I.

  Nabukadnesar I. [-z-], Nabúkudurriusur - babylónský panovník z tzv. druhé dynastie z Isinu, vládl 1124-1103 př.n.l.…

 • Nabukadnesar II.

  Nabukadnesar II., Nabúkudurriusur, biblický Nabuchodonosor - babylónský panovník 605-562 př.n.l.; syn Nabopalasara. Dokončil…

 • Nábulus

  Nábulus, Nablus - m. v Palestině (do 1967 záp. Jordánsku, 1967-1993 anektováno Izraelem), 570 m n.m.; 300 400 obyv. (2002)…

 • nábytek

  nábytek, vnitřní přenosné zařízení bytových i veř. interiérů, zpravidla výtv. zpracované v souladu s převládajícími…

 • Nábytkářský průmysl

  Nábytkářský průmysl, trust podniků se sídlem v Brně; zal. 1958. Vyrábí skříňový nábytek (ložnice, obývací…

 • NACA

  viz Národní úřad pro aeronautiku a kosmický prostor

 • Nacagdordž

  Nacagdordž Dašdordžín , 1906 - 13. 7. 1937, mongolský básník, prozaik, dramatik; zakl. souč. mongolské liter.…

 • Nâcî

  Nâcî Muallim , 1850-1893, vl.jm. Omer Hulûsî, turecký básník, prozaik a lit. kritik. Usiloval o obnovení st.…

 • Nacina Ves

  Nacina Ves, obec ve Východosl. kr., okr. Michalovce; l 646 obyv. (1980).

 • nacionále

  nacionále [lat.], nacionálie - osobní údaje; listina s osobními údaji.

 • nacionalismus

  nacionalismus, [-z-, lat.] též nacionalizmus - 1. a) oddanost vlastní zemi, národu (v.t. patriotismus); b) přehnaný…

 • Nacionalistická strana Filipín

  Nacionalistická strana Filipín [-ty-], PN - strana liberální burž. zal. 1907 s cílem dosáhnout nezávislosti amer. Filipín…

 • Nacionálně demokratická strana Německa

  Nacionálně demokratická strana Německa [-ty-], Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD - neonacistická strana v…