Abecední rejstřík: on…

Hesla 31 - 60 z 74 nalezených

 • Ondřejov obec

  Ondřejov, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-východ; 1 065 obyv. (2001). Rekreační středísko. Observatoř Astr. ústavu…

 • Ondříček František

  Ondříček František , 29. 4. 1857 - 12. 4. 1922, č. houslísta a hud. pedagog; na přelomu 19. a 20.st. jeden z…

 • Ondříček Miroslav

  Ondříček Miroslav , *4. 11. 1934, český kameraman. Spoluprac. M. Formana (Konkurs , Černý Petr

 • Ondříčkovo kvarteto

  Ondříčkovo kvarteto, č. komorní soubor (smyčcové kvarteto); zal. 1921 jako Um. smyčcové kvarteto, 1922 přejmenováno…

 • ondulace

  ondulace, zvlnění vlasů (převážně ženských) umělou úpravou případně za použítí chemických preparátů. Též…

 • one-step

  one-step [van-, angl.], moderní spol. tanec amer. pův. ve dvoučtvrtečním taktu, pochodového charakteru; velké obliby…

 • onen svět

  onen svět, prastará představa říše stínů, kam člověk odchází po smrti ( záhrobí), případně paralelních světů…

 • Onetti

  Onetti [-ty] Juan Carlos , *1. 7. 1909, uruguayský prozaik. Chmurný svět románů (Loděnice ) a povídek,…

 • Onganía

  Onganía [-nja] Juan Carlos . *17. 3. 1914, argentinský generál a politik; po voj. převratu 1966 jmenován prez.,…

 • ongole

  ongole, plemeno skotu odvozené od Bos indicus (zebu), malého rámce, ze skupiny krátkorohých plemen. Chová se pro…

 • Ongutové

  Ongutové, Bílí Tataři - nejmenší z mongolských kočovných kmenů 12.st.; žili v dnešní sv. Cíně podél záp. hranice…

 • Onchocerca

  Onchocerca [-ka, řec. + lat.], vlasovec - rod hlístic ze skupiny filarií, cizopasící v podkoží člověka a zvířat.…

 • onchocerkóza

  onchocerkóza [řec. + lat.], parazitární onemocnění člověka a živočichů působené vlasovci rodu Onchocerca.

 • Ónin

  Ónin [-ny-], nepokoje Ónin - obč. válka v Japonsku 1467-77. Spor mezi předními knížecími rody Hosokawa a Jamana přerostl…

 • Oniščenko

  Oniščenko Juraj, *20. 4. 1934, sl. operní pěvec (baryton); od 1959 člen SND. Představitel zvl. lyrickodram. postav:…

 • Onitsha

  Onitsha [-nyča], přístavní m. v již. Nigérii v členském státě Anambra na levém břehu Nigeru; 220 000 obyvatel (1975).…

 • onkogen

  onkogen [řec.], specifická část virové genet. informace, jež zodpovídá za nádorovou přeměnu buňky a za tvorbu nádoru.…

 • onkogenní viry

  onkogenní viry, nádorové viry - viry různých čeledí, jejichž společnou vlastností je schopnost vyvolávat nádorové…

 • onkologie

  onkologie [řec.], lék. vědní obor zabývající se studiem nádorových onemocnění.

 • onkosféra

  onkosféra [řec.], oncosphaera - obrvená kulovitá larva tasemnic.

 • Onn

  Onn Datuk Haji Hussein bin, *1922, malajsijský politik a právník; 1970-73 min. školství, 1974-78 min. financí,…

 • Onobrakpeya

  Onobrakpeya Bruce , *30. 8. 1932, nigerijský výtvarník a pedagog; řídí galerii OVUOMARORO v Lagosu. Maloval nástěnné…

 • onomastika

  onomastika [-ty-, řec.], onomatologie jazykovědná nauka o povaze, tvoření, vzniku a rozšíření vlastních jmen; hl.…

 • onomato-

  onomato- [řec.], první část složených slov značící vztah k jménům nebo slovům (onomatopoie).

 • onomatologie

  viz onomastika

 • onomatopoie

  onomatopoie [-poje, řec.], zvukomalba - 1. liter. využití zvukové stránky slov pro vystižení zvukové…

 • onomaziologie

  onomaziologie [řec.], jazykovědná nauka o pojmenování jevů, věcí atd. jaz. znaky (slovy). Vychází od pojmu jakožto…

 • Onomiči

  Onomiči, m. v Japonsku na Honšú; 103 000 obyv. (1975). Prům. textilní.

 • Onsager

  Onsager Lars , 27. ll. 1903 - 5. 10. 1976, amer. fyz. chemik nor. pův.; člen Amer. akademie umění a věd, Nár.…

 • Onsagerovy relace

  Onsagerovy relace, vztahy symetrie platící pro kinetické koeficienty L#i##j#; nejčastěji symetrie L#i##j#