Abecední rejstřík: op…

Hesla 31 - 60 z 237 nalezených

 • Opatovický kanál

  Opatovický kanál, v ČR, odlehčující kanál na Labi, odbočující zprava u Opatovic; dlouhý 29,9 km.

 • Opatovický rybník

  Opatovický rybník, v ČR v Třeboňské pánvi na Opatovické stoce (levý přítok Zlaté stoky) jv. od Třeboně. Zemní…

 • Opatrný

  Opatrný Vendelín . 10. 3. 1908 - 31. 10. 1944, č. důstojník (kapitán). 1936-38 příslušník mez. brigád ve…

 • opatrovnictví

  opatrovnictví, zákonné zastoupení občana, k němuž dochází na zákl. rozhodnutí příslušného orgánu v případech…

 • opatrovník

  opatrovník, kurátor - zástupce občana zbaveného rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům. Dospělá osoba,…

 • Opava město

  Opava, okr. m. v Moravskoslezském kr., v Poopavské nížině na ř. Opavě; 62 468 obyv. (2001) srov. 61 545 obyv. (1985).…

 • Opava okres

  Opava, okres v Moravskoslezském kr.; 1 143 km2, 179 000 obyv. (1985), 157 obyv./km2, okr. m. Opava. Měl (1985)…

 • Opava řeka

  Opava levostranný přítok Odry v Ostravě na severní Moravě, 118,6 km. Pramení v Hrubém Jeseníku a vzniká soutokem…

 • Opavice

  Opavice, tok v ČR; levostranný přítok Opavy v Krnově, dlouhý 35,7 km, povodí 195,4 km2, průměrný průtok v…

 • Opavská pahorkatina

  Opavská pahorkatina, geomorfologický celek v ČR a v Polsku, součást Slezské nížiny. Plochá pahorkatina, nejvyšší…

 • Opavsko

  Opavsko, hist. území v sev. části dnešního Severomor. kraje. Původně oblast kmene Holasiců, připojená v 9.st. k…

 • opavský kongres

  opavský kongres, druhý kongres Sv. aliance 23. 10. - 24. 12. 1820; účastnili se ho rus. císař, pruský král, rak. císař…

 • opce

  opce [lat.], právo jednotlivce nebo skupin osob vybrat si jednu z daných variant; u burzovních obch. s cennými papíry…

 • opční smlouva

  viz opce

 • OPEC

  viz Organizace zemí vyvážejících ropu

 • Opel

  Opel, Adam Opel AG. - jeden z největších automobilových koncernů v %[s]POJ

 • open general licence

  open general licence [oupn dženerl lajsns, angl.], všeob. (gen.) licence, obsahující výjimku ze všeob. zákazu dovozu…

 • Open Theatre

  Open Theatre [oupn sijetr], amer. experimentální div. zal. 1963; původně uvádělo absurdní drama (E. lonesco, S. Beckett),…

 • opeňka

  opeňka, Kuehneromyces - rod stopkovýtrusých lupenatých hub. Dřevní houby dříve řazené mezi šupinovky. O.…

 • opera obecně

  opera [it.], hudebně dramatický útvar, v němž je spojen v jeden celek projev dram., div., hud. a výtv., popř. i taneční.…

 • opera omnia

  opera omnia [-ny-, lat.], sebrané spisy, souborné vydání.

 • opera-balet

  opera-balet, fr. opéra-ballet - hudebně dramatický jevištní útvar, pěstovaný na konci 17.st. a v l.pol. 18.st. ve Francii…

 • operace Achse

  operace Achse [osa], odzbrojení it. armády v rámci okupace Itálie nacist. něm. vojsky po kapitulaci Itálie 8. 9. 1943.…

 • operace Dragoon

  operace Dragoon [dregún, dragoun], vylodění fr.-amer. vojsk v již. Francii, plánované pod krycím názvem Anvil (Kovadlina);…

 • operace Gelb

  operace Gelb [žlutý], první fáze něm. záp. tažení 1940. Nacistické Německo přepadlo 10. 5. bez vyhlášení války…

 • operace Katapult

  operace Katapult, útok brit. válečného loďstva 3. 7. 1940 proti válečným lodím vichistické Francie, kotvícím u…

 • operace Marita

  operace Marita, útok něm. a bulh. vojsk na Řecko 6. 4. 10. 5. 1941. Plánována od prosince 1940. Rec. armáda a brit. expediční…

 • operace Market - Garden

  operace Market - Garden [márkit gárdn, zeleninová zahrada], vzdušný výsadek Spojenců u Arnhemu, Nijmegenu a Eindhovenu…

 • operace Overlord

  operace Overlord [ouvrlórd, suverén], vzdušný a nám. výsadek Spojenců v Normandii 6. 6. 1944, provedený silami devíti…

 • operace peněžní

  operace peněžní, bankami metodicky prováděné úkony s platebními prostředky. Placení v hotovosti se vyskytuje v o.…