Abecední rejstřík: ox…

Hesla 1 - 30 z 90 nalezených

 • oxalacetát

  oxalacetát, sůl oxobutandiové kys. HOOCCOCH2COOH. Jeden z článků cyklu citrónové kys. (Krebsova cyklu).

 • oxalát

  oxalát [řec.], šťavelan, sůl šťavelové (oxalové) kys. HOOCCOOH, obsažené v mnoha rostlinách, zejm. ve šťavelu.…

 • oxaloctová kyselina

  oxaloctová kyselina, meziprodukt Krebsova cyklu, HOOC.CH2CO.COOH.

 • oxalová kyselina

  viz šťavelová kyselina

 • oxalyljantarová kyselina

  oxalyljantarová kyselina, org. kys., jeden ze stupňů Krebsova cyklu.

 • oxamycin

  viz cykloserin

 • oxazol

  oxazol, heterocyklická slouč. s atomy kyslíku a dusíku v polohách l,3 pětičlenného kruhu. Deriváty se používají…

 • Oxberry

  Oxberry, zn. opt. trikových kopírek, snímacích animačních stolic a jiných kinematografických zařízení, vyráběných…

 • Oxenstierna Axel

  Oxenstierna Axel Gustaffson hrabě, 26.6. 1583 - 7.9. 1654, švéd. státník. Od 1609 člen říšské rady, 1611-12…

 • Oxenstierna rod

  Oxenstierna [uksenšérna], švéd. šlechtický rod; pův. usedlý ve Smålandu, od 1561 svobodní pánové, od 1645 hrabata.…

 • oxford down

  oxford down [oksfrd daun, angl.], plemeno ovcí vzniklé křížením ovcí plemen hampshire a south down, chované v Anglii.…

 • Oxford město

  Oxford [oksfrd], m. ve Velké Británii v již. Anglii v ústí Cherwellu do Temže; 121 100 obyv. (2002) srovnej 98 500 obyv.…

 • oxford odborně

  oxford [podle angl. m. ] 1. geol. nejst. stratigraf. stupeň svrchní jury (malmu); zavedený 1829; 2.

 • oxid antimoničný

  oxid antimoničný [-ty-], Sb2O5, ve vodě omezeně rozpustná látka. Jako hydrát se získá oxidací antimonu…

 • oxid antimonitý

  oxid antimonitý, Sb2O3, při normálních laboratorních podmínkách bezvodá látka, má složení dimeru…

 • oxid arseničný

  oxid arseničný [-ze-], As2O5, bílá, sklovitá, hygroskopická látka; připravuje se dehydratací kys. trihydrogenarseničné,…

 • oxid arsenitý

  oxid arsenitý, As2O3, neprůhledná, kryst. látka, t.t. 310 °C, t.v. 460 °C. Připravuje se pražením arsenových…

 • oxid barnatý

  oxid barnatý, BaO, bílá látka, s vodou reaguje za vzniku hydroxidu. Připravuje se tepelným rozkladem uhličitanu nebo…

 • oxid beryllnatý

  oxid beryllnatý, BeO, bílá, ve vodě nerozpustná látka, dobře rozpustná v kys. i v hydroxidech; t.t. 2 530 °C. Využívá…

 • oxid bismutitý

  oxid bismutitý [-iz-], Bi2O3, žlutý prášek, v žáru červený; anhydrid hydroxidu bismutitého. Rozpouští…

 • oxid boritý

  oxid boritý, B2O3, bílá látka, získává se úplnou dehydratací kys. borité. V žáru měkne na viskózní…

 • oxid ceričitý

  oxid ceričitý, CeO2, žlutý prášek, připravuje se hořením ceru v suchém kyslíku. Používá se k výr. žhavicích…

 • oxid cínatý

  oxid cínatý, SnO, tmavá, prášková látka, vznikající dehydratací hydroxidu cínatého Sn(OH)2; za zvýšené…

 • oxid cíničitý

  oxid cíničitý, SnO2, bílá látka, připravuje se oxidací oxidu cínatého; nerozpustný ve vodě, nereaguje s…

 • oxid dusičitý

  oxid dusičitý, plynná látka, existující ve dvou formách: N2O4 (bezbarvý dimer) a NO2 (hnědý…

 • oxid dusičný

  oxid dusičný, N2O5, bezbarvá kryst. látka, která se na vzduchu roztéká. T.t. 30 °C (rozkládá se). Anhydrid…

 • oxid dusitý

  oxid dusitý, N2O3, kapalina, t.t. -102 °C, t.v. 3,5 °C. Snadno se rozkládá; anhydrid kys. dusité.

 • oxid dusnatý

  oxid dusnatý, NO, bezbarvý plyn, paramagnetický; t.t. -163 °C, t.v. -151 °C. Snadno oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid…

 • oxid dusný

  oxid dusný, rajský plyn, N2O, bezbarvý plyn příjemné vůně a nasládlé chuti; t.t. -102,4 °C, t.v. -88,5°C.…

 • oxid fosforečný

  oxid fosforečný, P2O5, bílá kryst. látka, která při 358,9 °C sublimuje; v plynném stavu má složení…