Abecední rejstřík: vý…

Hesla 31 - 60 z 645 nalezených

 • výbušnost prachu

  výbušnost prachu, schopnost prachu ve směsi určité koncentrace se vzduchem po iniciaci vybuchnout. Např. v hor. výbuch…

 • výbušný motor

  výbušný motor, st. název zážehového motoru.

 • výbušný pěch

  viz dusací pěch

 • vycezenina

  viz segregace

 • vycezovací pec

  vycezovací pec, metalurgická pec charakterizovaná šikmou půdou nístěje, používaná k oddělování kovu, popř. slitin…

 • Vycor

  Vycor [-ko-], obch. název skla obsahujícího asi 96 0/0 oxidu křemičitého. Vyrábí se tavením, následným…

 • výcvik

  výcvik, specifická forma tréninku zaměřená na osvojení souboru určitých schopností a dovedností člověka a vyšších…

 • Výčapy-Opatovce

  Výčapy-Opatovce, zeměd. obec v Nitrianském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Nitra, na terase Nitry; 2 139 obyv. (2003)…

 • výčetní tloušťka

  výčetní tloušťka, výčetní průměr - průměr (tloušťka) kmene stromu stanovená měřením v tzv. výčetní výšce,…

 • vyčiňování kůže

  viz činění kůže

 • Vyčítal

  Vyčítal Jan, *8.3.1942, č. karikaturista a autor kreslených vtipů a také jako textař a zpěvák. Dílo Salon…

 • vyčkávací prostor

  vyčkávací prostor, vzdušný prostor poblíž letiště, do něhož jsou vykazována letadla, není-li z provozních důvodů…

 • Vyd_unas

  Vyd_unas [-ú-], 22. 3. 1868 - 20. 2. 1953, vl.jm. Vilhemas Storosta, litevský novoromant. prozaik a dramatik. Jádrem jeho…

 • vydací list

  vydací list, angl. Delivery Order - příkaz provozovateli lodi nebo skladišti (vystavený přepravcem ve prospěch příjemce)…

 • vydání

  vydání 1. uveřejnění tiskem; úprava pro tisk; 2. filat . emise - uvedení jedné poštovní ceniny (nebo…

 • vydání poslední ruky

  vydání poslední ruky, liter . vžité ozn. pro poslední autorem přehlédnuté a upravené vydání díla nebo celých…

 • vydatnost

  vydatnost, v. zdroje (zřídla), resp. záporného zdroje (noru) intenzity fyz. veličiny (obecně vektoru), výtok, resp.…

 • vydavatel

  vydavatel 1. a) osoba oprávněná k vydávání publikací a odpovídající za jejich úroveň. Podle čs. práv. řádu…

 • výdech

  výdech, exspirace, exspiratio - uvolnění stahu dýchacích svalů hrudníku, při kterém se dutina hrudní zmenšuje…

 • Vydra Josef

  Vydra Josef, 8. 2. 1884 - 27. 7. 1959, č. um. prům. výtvarník, etnograf a výtv. teoretik; 1930-38 ředitel školy…

 • Vydra řeka

  Vydra, tok na J ČR; jedna ze zdrojnic Otavy, dlouhá 22,5 km, povodí 146,2 km2. Vchynicko-tetovským plavebním kanálem…

 • Vydra Václav mladší

  Vydra Václav ml., 25. 10. 1902 - 19. 6. 1979, č. herec a recitátor; syn Václava V. st., manžel D. Medřické. 1921-51…

 • Vydra Václav starší

  Vydra Václav st., 29. 4. 1876 - 7. 4. 1953, č. herec a režisér; otec Václava V. ml. Začal vystupovat 1893 u div.…

 • vydra zvíře

  vydra, Lutrra - rod šelem z čeledi kunovitých; přizpůsobeny životu ve vodě. Válcovité tělo je kryto hustou…

 • Vydrany

  Vydrany, obec v Západosl. kr., okr. Dunajská Streda, ve středu Žitného ostrova; 1 391 obyv. (1980).

 • výdrž

  výdrž, let . v. před dosednutím letadla na přistávací plochu; přímočarý zbrzděný pohyb letadla těsně…

 • vydržení

  vydržení, obč. právo a právo obch. nabytí vlastnického práva k věci na zákl. její držby po dobu stanovenou…

 • výdřeva

  výdřeva, výztuž důlních děl dřevem. V.t. důlní výztuž.

 • vydříkovití

  vydříkovití, Potamogalidae - čeleď savců z řádu hmyzožravců. Mají zploštělou hlavu. Známy 3 druhy. Žijí…

 • výdusky

  výdusky, žárovzdorné plastické keramické materiály sloužící k vyložení tavicích pecí, licích pánví ap. Vyrábějí…