Richterova stupnice síly zemětřesení

V seismologii používána od roku 1935 pro popis síly zemětřesení. Nazvána podle tvůrce, amerického geofyzika Charlese F. Richtera. Stupnice odpovídá síle energie změřené v ohnisku zemětřesení zhruba v hloubce 70 km pod povrchem a jevům pozorovaným na povrchu. Hodnoty R. s. jsou udávany od 1-9 (s každým stupněm se síla zemětřesení zvětšuje 10x, stupnice je tedy logaritmická.

stupeňpopis
1-2energii vydanou zemětřesením člověk nepociťuje, měřitelná pouze přístroji
3mírné zemětřesení bez poškození, člověk už rozpozná
4slabé zemětřesení
5dochází k mírnému poškození budov okolo epicentra
6dochází vážnějším škodám budov obzvlášť nekvalitně postavených
7značné poničení budov
8budovy téměř úplně zničeny
9dosud nejsilnější změřené zemětřesení