Převody mezi číselnými soustavami

Přepočet mezi nejběžnějšími číselnými soustavami.

Přepočet

Šestnáctková soustava - neboli hexadecimální (HEX). Používá číslice 0-9 a písmena A-F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15). Velmi běžná ve výpočetní technice, neboť dvojciferným šestnáctkovým číslem lze plně zachytit rozsah jednoho bytu [bajtu] (hodnota 0-255 odpovídá 00-FF).

Osmičková soustava - neboli oktální (OCT). Používá číslice 0-7.

Dvojková soustava - neboli binární (BIN). Používá číslice 0 a 1. Zachycuje hodnotu jednoho bitu (dva logické stavy), proto je využívána hlavně v (digitální) elektrotechnice, (stavové či binární) logice a výpočetní technice obecně.

Desítková soustava - neboli dekadická (DEC). Používá číslice 0-9.