Oborový rejstřík:

Hesla 1 - 30 z 95934 nalezených

 • -algie

  -algie [řec.], -algia - část složených slov ozn. bolest orgánu nebo tkáně; např. neuralgie, nervová bolest.…

 • -émie

  -émie, [řec.] -aemia - ve složených slovech označuje stav týkající se krve nebo látky v krvi obsažené, např.…

 • -logie

  -logie [řec.], druhá část složených slov značící vztah k vědě, nauce (biologie).

 • -manie

  -manie [-mány-, řec.], druhá část složených slov vyjadřující vášnivé zaujetí, zálibu, chorobnou závislost (toxikomanie),…

 • -oid

  -oid [řec.], koncovka vyjadřující podobnost, shodnost vlastností (elipsoid).

 • -skopie

  -skopie [řec.], -scopia - ve složených slovech ozn. pro vyšetřovací úkony, při nichž se prohlíží vyšetřovaná…

 • -stomie

  -stomie [řec.], -stomia - ve složených slovech ozn. vyústění některého orgánu navenek, např. tracheostomie.…

 • -tomie

  -tomie [řec.], též -tomia - protnutí; ve složeninách ozn. pro chirurgické otevření tělní…

 • ?

  ?, otazník, interpunkční znaménko ukončující větu tázací. Např. Kolik je hodin?

 • 's Gravenhage

  's Gravenhage, [schráfenháche], Den Haag či Haag a ang. the Hague - sídelní (vláda a hl. úřady) a provinční m. ve…

 • "běh k moři

  "běh k moři", voj. operace za 1. svět. války na záp. frontě od pol. září do počátku listopadu 1914; po bitvě na…

 • "bílá ruka"

  "bílá ruka", srb. tajná důstojnická organizace, zal. 1911; opora osobní moci Alexandra I. Karadjordjeviće, od 1929 jeho…

 • "bitva sta pluků"

  "bitva sta pluků", ozn. největší operace čín. 8. armády a partyzánských jednotek v sev. Číně proti Japoncům za…

 • "Casino"

  "Casino" [kasí-], umírněně liberální, nejsilnější frakce frankfurtského Nár. shromáždění 1848-49. S požadavkem…

 • "čeng-feng"

  "čeng-feng", hnutí za nápravu stylu práce - ozn. masových ideově polit. kampaní v Číně, organizovaných Mao Ce-tungovým…

 • "černá ruka"

  "černá ruka", Sjednocení nebo smrt srb. tajná nacionalistická organizace 1911-16, vedená D. Dimitrijevicem Apisem. Její…

 • "čtyřka"

  "čtyřka", s žen pang - čtyři bývalí členové politbyra ÚV KS Číny (Tiang Cching, Cang Cchun-čchiao, Wang Chung-wen,…

 • "humanistická" etika

  "humanistická" etika, směr etické teorie, rozšířený zejména v USA, založený na individualistickém a subjektivistickém…

 • "invisible college"

  "invisible college" [invizibl kolidž], angl. ozn. pro systematickou neformální komunikaci mezi vědci, kteří pracují…

 • "jaro národů"

  "jaro národů", ozn. pro polit. hnutí liberálně či radikálně dem. smýšlejících měšťanských a burž. vrstev v…

 • "kaučuková rezoluce"

  "kaučuková rezoluce", ang. India Rubber Resolution - vžitý název pro rezoluci V. kongresu II. internacionály (1900),…

 • "krátký parlament"

  "krátký parlament", ang. the Short Parliament - název angl. parlamentu zasedajícího tři týdny 13. 4. - 5. 5.…

 • "krvavý čtvrtek"

  "krvavý čtvrtek", polit. stávky jednoho sta tisíc budapešťských dělníků 23. 5. 1912 v boji za všeob. volební právo.…

 • "kusý parlament"

  "kusý parlament", angl. the Rump (pahýl) - ozn. "dlouhého parlamentu" - ang. the Long Parliament - po armádní čistce…

 • "municipální socialismus"

  "municipální socialismus", reformistický směr propagující možnost postupné přeměny burž. spol. v social., a to cestou…

 • "otevřené dveře do Číny"

  "otevřené dveře do Číny", ang. the Open Door To China Policy polit. doktrína vyhlášená v září 1899 státním…

 • "Pětka"

  "Pětka", výbor zástupců pěti koaličních polit. stran v ČSR 1920-26, rozhodující o všech zásadních polit. otázkách.…

 • "pražské děti"

  "pražské děti", přezdívka 28. pěšího pluku rak.-uh. armády, doplňovaného branci z Prahy a okolí; za 1. svět. války…

 • "progresisté"

  "progresisté", Progressivnaja partija, Pokroková strana - rus. burž. strana 1912-17, oscilující mezi okťabristy a kadety.…

 • "protekcionismus ofenzívní"

  "protekcionismus ofenzívní", protekcionismus ochraňující před zahraniční konkurencí vyspělá průmyslová odvětví…