Abecední rejstřík: -…

Hesla 1 - 8 z 8 nalezených

 • -algie

  -algie [řec.], -algia - část složených slov ozn. bolest orgánu nebo tkáně; např. neuralgie, nervová bolest.…

 • -émie

  -émie, [řec.] -aemia - ve složených slovech označuje stav týkající se krve nebo látky v krvi obsažené, např.…

 • -logie

  -logie [řec.], druhá část složených slov značící vztah k vědě, nauce (biologie).

 • -manie

  -manie [-mány-, řec.], druhá část složených slov vyjadřující vášnivé zaujetí, zálibu, chorobnou závislost (toxikomanie),…

 • -oid

  -oid [řec.], koncovka vyjadřující podobnost, shodnost vlastností (elipsoid).

 • -skopie

  -skopie [řec.], -scopia - ve složených slovech ozn. pro vyšetřovací úkony, při nichž se prohlíží vyšetřovaná…

 • -stomie

  -stomie [řec.], -stomia - ve složených slovech ozn. vyústění některého orgánu navenek, např. tracheostomie.…

 • -tomie

  -tomie [řec.], též -tomia - protnutí; ve složeninách ozn. pro chirurgické otevření tělní…