Abecední rejstřík: m…

Hesla 1 - 30 z 6582 nalezených

 • M jednotka

  M 1. mat. zn. pro řím. číslici 1 000; 2. fyz. a) zn. pro maxwell; b) zn. pro předponu mega-; 3. astr

 • m metr

  m zn. pro metr; zn. pro předponu mili-; v astr. [lat. magnitudo, velikost], obecné ozn. zdánlivé jasnosti hvězd, vyjadřované…

 • M-K klasifikace

  M-K klasifikace, Morganova-Keenanova klasifikace - dvourozměrná spektrální klasifikace hvězd sestavená Yerkesskou observatoří.…

 • M.A.S.H.

  M.A.S.H., 1. 1970 filmová satirická komedie s prvky černého humoru amer. režiséra Roberta Altmana o americké…

 • M'Bow

  M'Bow Amadou -Mahtar . *20. 3. 1921, senegalský geograf, historik a politik; dr.h.c. UK (1979). 1966-68 min.…

 • M'Sila

  M'Sila, vilajet v severových. Alžírsku; 19 824 km2, 477 700 obyvatel (1980), adm. středisko M'Sila.

 • má dáti

  má dáti angl. debit, v účetnictví dlužná částka neboli pasivum. V účetních výkazech levá strana všech…

 • Ma Feng

  Ma Feng, *1922, vl.jm. Ma Šu-ming, čín. spisovatel. Za války se pokusil využít tradiční formy populární liter. k…

 • Ma Jüan

  Ma Jüan, čín. malíř, činný mezi léty 1190-1225; krajinář, figuralista a malíř žánru květin a ptáků. V krajinářství…

 • Ma Ma Lei

  Ma Ma Lei Ďjaneťjo , *1917, barmská prozaička a novinářka. V románech (Thuma - Ona, Thu lou lu -

 • Ma Ťien-čung

  Ma Ťien-čung, 9. 2. 1845 - 6. 9. 1900, čín. státník a diplomat, lingvista. Aktivně uskutečňoval zahr. polit. kurs…

 • Ma-ťia-jao

  Ma-ťia-jao, raně neolitická kult. v sev. Číně asi v 5.-4.tis. př.n.l., blízká sousední jangšaoské kult. Charakteristická…

 • Ma-wang-tuej

  Ma-wang-tuej, místo v čín. provincii Chu-nan, na vých. od m. Čchang-ša, kde byly odkryty hrobky z období Západních…

 • Ma'an

  Ma'an, m. v Jordánsku, adm. středisko stejnojmenného distriktu; 9 500 obyv. (1973).

 • Ma'rib

  Ma'rib, starověké m. na J Arab. poloostrova (Jemenská arab. rep.), hl.m. král. Sába; význ. obch. centrum a karavanní…

 • maar

  maar [már, něm.], nálevkovitý sopečný kráter, vyhloubený výbuchem přímo v zemském povrchu, někdy jen zčásti…

 • Maarah

  Maarah, blok pravicových stran a organizací v Izraeli; vytvořen 1969. Sdružuje strany soc.dem. charakteru: Sjednocenou…

 • Maarianhamina

  Maarianhamina [má-], přístavní m. ve Finsku, středisko Alandských ostrovů na o. Fasta Aland; 11 200 obyv. (2002) srovnej…

 • Maas

  Maas [más], fr. Meuse - ř. ve Francii, Belgii a Nizozemsku; dlouhá 925 km, povodí 32 900 km2. Pramení v sv. Francii,…

 • Maasen

  Maasen Karl Georg , 23. 8. 1769 až 2. 11. 1834, pruský politik; podílel se na zrušení vnitřních cel, od 1830…

 • Maassluis

  Maassluis [máslojs], přístavní m. v Nizozemsku v provincii Zuid-Holland na ř. Maas; 33 200 obyv. (1982). Prům. loďařský,…

 • Maastricht město

  Maastricht [más-], provinční m. v jv. Nizozemsku v provincii Limburg na ř. Maas; 200 km jižně od Amsterdamu a 6 km od…

 • Maastrichtská smlouva

  Maastrichtská smlouva, Smlouva o Evropské unii podepsána 7. 2. 1992 podle prov. města v jv Holandsku na řece Maas.…

 • Maat

  Maat, eg. mytol. dcera nejvyššího boha Réa, bohyně pravdy a spravedlnosti; v širším smyslu zosobnění kosmického,…

 • Maazel

  Maazel [mázl] Lorin , *6. 3. 1930, amer. dirigent a houslista; 1965-70 dirigent Německé opery v Záp. Berlíně,…

 • MAB

  MAB, angl. zkratka pro mez. program Člověk a biosféra.

 • Mabillon

  Mabillon [-ijon] Jean , 23. 11. 1632 až 27. 12. 1707, fr. historik; benediktýn. Zakl. pomocných věd hist. (zvl.…

 • Mabové

  Mabové, dříve ozn. Bura, Wadaj, vl. jm. Mabang - národnost na pomezí Súdánu a Čadu (celkem asi 200 000 osob); zemědělci…

 • mabuja

  mabuja, Mabuya - rod ještěrů z čeledi scinkovitých; známo 90 druhů. Žijí v Africe, v již. Asii a v Sev. i…

 • Mabuse

  Mabuse [-bíz], asi 1478-1533 až 1536, vl.jm. Jan Gossaert, vlámský malíř, představitel niz. renesance, romanismu. V…