Abecední rejstřík: h…

Hesla 1 - 30 z 4288 nalezených

 • H

  H 1. fyz. zn. pro henry; 2. chem. zn. vodíku; 3. h fyz. a) zn. pro předponu…

 • H-kyselina

  H-kyselina, l-amino-8-naftol-3,6-disulfokyselina, významný polotovar pro org. azobarviva; rozpustná ve vodě.

 • ha

  ha, mezinárodní značka pro hektar, vedlejší jednotka soustavy Sl.

 • haab

  viz mayský kalendář

 • Haag

  Haag, [hág] též 's Gravenhage [schráfenháche], Den Haag a ang. the Hague - sídelní (vláda a hl. úřady) a provinční…

 • haagská dohoda

  haagská dohoda [há-], koaliční smlouva uzavřená 19. 12. 1625 v Haagu mezi Nizozemskem, Anglií, Dánsko-norským král.,…

 • haagská koalice

  haagská koalice, spojenectví mocností usilujících udržet evr. rovnováhu po válce o dědictví špan. Vznikla 4. 1.…

 • Haagská konference mezinárodního práva soukromého

  Haagská konference mezinárodního práva soukromého, stálá konference států, jejímž cílem je sjednocení mez. práva…

 • Haagská konference u kulatého stolu

  Haagská konference u kulatého stolu, konference zástupců Indonéské rep., federálních indonéských států a Nizozemska…

 • Haagská pravidla o konosamentech

  Haagská pravidla o konosamentech, pravidla přijatá Mezinárodní úmluvou o sjednocení některých pravidel pro konosamenty

 • haagská smlouva

  haagská smlouva, spojenecká protifr. smlouva mezi Anglií a Nizozemskem uzavřená 23. 1. 1668 v Haagu. Byla prosazena v…

 • haagské úmluvy

  haagské úmluvy, soubor smluv sjednaných na mírových konferencích, které se konaly v Haagu 1899 (3 úmluvy přijaty 26…

 • Haakon

  Haakon IV. Haakonsson [há-], H. Starý, 1204 - 17. 12. 1263, norský král od 1217. Králem prohlášen birkebeinery, svou…

 • Haakon VII.

  Haakon VII. [hó-], 3. 8. 1872 - 29. 9. 1957, pův. dánský princ Karel, po zrušení norsko-švédské unie 1905 zvolen norským…

 • Haakon Vl. Magnusson

  Haakon Vl. Magnusson [há-], srpen 1340 - l . 5. 1380, nor. král od 1355, švéd. král 1362-65. Sňatkem s dán. královnou…

 • Haan

  Haan [hán], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku na záp. úpatí Bergisches Land; 28 200 obyvatel (1983). Prům. text.,…

 • Haanpää

  Haanpää [hánpé] Pentti, 14. 10. 1905 až 30. 9. 1955, fin. prozaik. V povidkách (Maantietä pitkin - Podél…

 • Haanstra

  Haanstra [há-] Bert, *21. 5. 1916, niz. kameraman a režisér dokumentárních filmů 50. a 60. let (Město a voda,…

 • Haardt

  Haardt [hárt], vých. část pohoří Falckého lesa; nejvyšší Kalmit, 683 m n.m. Západní zlomový okraj hornorýnského…

 • Haarlem

  Haarlem [hár-], provinční m. v záp. Nizozemsku v provincii Noord-Holland; 148 000 obyv. (2002) srov. 154 300 obyv. (1983).…

 • Haarlemmermeer

  Haarlemmermeer [hár-mér], m. v Nizozemsku v provincii Noord-Holland na vysušeném polderu Haarlemmermeer; 124 000 obyv.…

 • Haas Hugo

  Haas [hás] Hugo . 18. 2. 1901 - l. 12. 1968, č. div. a film. herec a režisér. Role ve filmech (Muži v offsidu,…

 • Haas Otto

  Haas Otto, 19. 7. 1921 31 . 10. 1980, č. režisér; 1960-65 člen Nové scény v Bratislavě, od 1965 Hud. div. v Karlíně.…

 • Haas Stefan

  Haas Stefan, *15. 10. 1913, sl. ekonom; prof. ČVUT, člen kor. CSAV (1973). Zabývá se problémy ekonomiky a řízení…

 • Haas Wander

  Haas [hás] Wander Johannes de, 2. 3. 1878 - 26. 4. 1960, niz. fyzik; hl. práce v oboru magnetismu.

 • Haasův jev

  Haasův jev [ház-, podle amer. A. Haase 1884-1941], jev zal. na zpoždění signálu z druhého zdroje zvuku proti signálu…

 • Haavikko

  Haavikko [há-] Paavo . *25. 1. 1931, finský básník a prozaik. Patří k nejvýraznějším představitelům moderní…

 • Hába Alois

  Hába Alois, 21. 6. 1893 - 18. 11. 1973, č. skladatel a hud. teoretik; prof. konzervatoře v Praze a prof. AMU. 1945…

 • Hába Karel

  Hába Karel, 21. 5. 1898 - 21. 11. 1972, č. skladatel, rozhlasový pracovník a hud. pedagog; bratr Aloise H. Autor…

 • Hába Zdeněk

  Hába Zdeněk, *15. 10. 1929, č. ekonom; věd. prac. Ekon. ústavu CSAV, prof. UK v Praze. Zabývá se teor. problémy…