Převody jednotek rychlosti

Přepočet jednotek rychlosti.

Přesný přepočet hodnoty

s přesností

jednotkazkratkavýznam
uzel (námořní)knotnámořních míle za hodinu
míle za hodinumphmíle za hodinu
kilometr za hodinukm/h1000m za hodinu
metr za sekundum/s=3,6 km/h (3,6km/1h =
3600m/3600s = 1m/s)