Základní stupnice pro měření teploty

Převodník teploty

s přesností

Celsiova stupnice

Jednotka stupnice značená °C je pojmenována po švédském astronomovi Andersovi Celsiovi (1701-1744), který ji navrhl. Teplota mrznutí vody byla stanovena na 0°C a teplota varu vody na 100°C, takže mezi oběma hodnotami je rozpětí 100 stupňů (proto byl původní, do roku 1948 používaný název tohoto systému "Centigrade").

Fahrenheitova stupnice

Dříve i v Evropě používaná stupnice, nyní hl. v USA (Fahrenheitův stupeň, zn. °F). Jednotka je pojmenována po německém fyzikovi Gabrielu Fahrenheitovi. Teplota mrznutí vody byla stanovena na 32°F a teplota varu vody na 212°F, takže mezi oběma hodnotami je rozpětí 180 stupňů. Teplota 0°F je nejnižší teplota, jaké se podařilo Fahrenheitovi dosáhnout (roku 1724) smícháním soli, vody a ledu. Převodní vztahy na Celsiovy stupně: 1°F = (5/9) °C; 32 °F = 0 °C, 212 °F = 100 °C. Teplotu ve stupních Celsia získáme tak, že od teploty ve stupních Fahrenheita odečteme 32 a výsledek vynásobíme 5/9.

Kelvin

Kelvin (značka K) je základní jednotka soustavy SI pro měření termodynamické teploty. Stal se jí na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v r. 1967. Je pojmenován po skotském (v Irsku narozeném) matematikovi a fyzikovi Willamu Thomsonovi, později lordu Kelvinovi (1824-1907). Teplota 0 kelvinů je minimální možná teplota vůbec, mluví se tedy o tzv. "absolutní nule" (skutečná min. teplota ve vesmíru je asi 3K). Kelvin je stejně velký jako stupeň Celsia a hodnota 0K odpovídá přibližně -273,15°C.