Abecední rejstřík: z…

Hesla 1 - 30 z 2070 nalezených

 • z Anhaltu

  z Anhaltu Kristián, 11. 5. 1568 - 17. 4. 1630, něm. kníže, diplomat a válečník; od 1590 ve službách falckých…

 • z Bechyně

  viz Tobiáš z Bechyně

 • z Benešova Tobiáš

  z Benešova Tobiáš, viz Tobiáš z Benešova - †1296, od 1278 pražský biskup; zvolen 15. 11. po smrti Přemysla II. Otakara,…

 • z Bergova

  z Bergova Ota, 1399 - 1452, č. šlechtic; jeden z vůdců protihusitského boje. 1415 přepadl klášter v Opatovicích.…

 • z Bílé Fridrich

  z Bílé Fridrich, †21. 6. 1621, č. šlechtic. 1609 zvolen defenzorem, na zač. č. stavovského povstání 1618…

 • z Bubna

  z Bubna Jan ml., †po 1623, č. šlechtic; gen. stavovského vojska na Bílé hoře. Uprchl z Čech s Fridrichem V.…

 • z Cimburka

  z Cimburka, šlechtický rod, usazený pův. v Čechách a na Moravě, od 14.st. jen na Moravě. 1358 získali hrad Tovačov…

 • z Cimburka Tovačovský

  viz Tovačovský z Cimburka Ctibor

 • z Dietrichštejna František

  z Dietrichštejna [dýt-] František, 22.8. 1570 - 19.9. 1636, mor. feudál, olomoucký biskup (od 1599) a kardinál.…

 • z Dobré Brcál

  z Dobré Brcál Mikuláš, viz Brcál z Dobré Mikuláš.

 • z Dražic rod

  z Dražic, č. šlechtický rod, známý od zač. 13.st. Vlastnil statky ve stř. Čechách. Jeho příslušníci zastávali…

 • z Dubé Ondřej

  z Dubé Ondřej, †1412, č. šlechtic a znalec č. zemského práva; 1373-83 zemský sudí, 1368-69 mistr král. komory,…

 • z Dubé Roháč

  z Dubé Roháč Jan viz Roháč z Dubé Jan.

 • z Dubé Škopek

  z Dubé Škopek Jindřich viz Škopek z Dubé Jindřich.

 • z Dubé Václav

  z Dubé Václav, 1396 - 1422, č. šlechtic. 1415 doprovázel Jana Husa do Kostnice; zůstal však věrný Zikmundovi.…

 • z Edinburghu

  z Edinburghu [edynberu] vévoda viz Philip - Philip [fi-] (Filip) Mountbatten (od 1947), *10. 6. 1921, od 1947 vévoda…

 • z Ehrenbergů Gayerová

  z Ehrenbergů Gayerová [ér- gajer-] Eleonora, - 1.11. 1832 - 30.8. 1912, č. operní pěvkyně (soprán); působila…

 • z Einsiedlu

  z Einsiedlu [ajnzíd-] Jošt, †1524, tajemník a důvěrník Jiřího z Poděbrad, od něhož obdržel doživotně…

 • z Falkenštejna Záviš

  z Falkenštejna Záviš, viz Záviš z Falkenštejna.

 • z Hazmburka rod

  z Hazmburka, č. šlechtický rod, vzešlý z rozrodu Buziců v poslední čtvrtině 13.st. V první čtvrtině 14.st. se Hazmburkové…

 • z Hradce rod

  z Hradce,č. šlechtický rod, větev rodu Vítkovců,

 • z Hrádku Valečovský

  z Hrádku Valečovský Samuel viz Valečovský z Hrádku Samuel.

 • z Chlum Jan

  z Chlumu Jan, † po 1421, č. vladyka; Husův přítel a jeho průvodce do Kostnice.

 • z Isernie Jindřich

  z Isernie Jindřich viz Jíndřich z Isernie.

 • z Janova

  viz Matěj z Janova

 • z Janovic

  z Janovic Purkart . řečený Strnad, †11. 6. 1397;č. šlechtic. Clen král. rady Václava IV. Ve sporech…

 • z Jesenice

  viz Jan z Jesenice

 • z Jevišovic

  z Jevišovic Jindřich, řečený Suchý Čert, pol. 14.-zač. 15.st., č. šlechtic. Ve službách mor. markraběte…

 • z Knína

  viz Matěj z Knína

 • z Koldic Týma

  z Koldic Týma, †1383, šlechtic pův. z Míšně, žijící v Čechách. Ve službách Karla IV. zastával různé…