Abecední rejstřík: zh…

Hesla 1 - 12 z 12 nalezených

 • zhášecí napětí

  zhášecí napětí, el. napětí na elektrodách výbojové trubice, při němž ustane samostatný el. výboj.

 • zhášecí tlumivka

  zhášecí tlumivka, Petrsonova tlumivka - cívka se značnou, obvykle nastavitelnou indukčností, zapojená mezi nulový…

 • zhášení

  zhášení, z. el. oblouku při vypínání proudem vzduchu, plynu nebo účinkem magn. pole na el. oblouk (tlakovzdušné…

 • zhlaví

  zhlaví, přečnívající části trámců v rozích roubené konstrukce, čela cihel vystupujících z líce zdiva, konce…

 • Zhořelec

  Zhořelec, pol. Zgorzelec [-že-], něm. Görlitz - m. v Německu ve Spolkové zemi Sasko, něm. Sachsen, na levém břehu…

 • Zhořelecká smlouva

  Zhořelecká smlouva, smlouva o demarkaci pol.-něm. hranice, podepsaná 6. 7. 1950 představiteli tehdejší Polskou lidovou…

 • Zhořelecko

  Zhořelecko, hist. území v Horní Lužici, pův. součást č. státu. 1377 udělil Karel IV. m. Zhořelec s okolím jako…

 • zhušťovací bod

  zhušťovací bod, trvale stabilizovaný nebo signalizovaný bod, jehož souřadnice a výška byly určeny (nejčastěji protínáním)…

 • zhutňování ornice

  zhutňování ornice, meliorační opatření zlepšující fyz. vlastnosti lehkých (písčitých, štěrkopísčitých) půd…

 • zhutňování zeminy

  zhutňování zeminy, hutnění zeminy, pěchování zeminy - zmenšování pórovitosti zeminy ukládané ve vrstvách do…

 • zhýralec

  zhýralec, osoba vedoucí neuspořádaný, rozmařilý život zaměřený na dosahování požitků, např. stala se obětí…

 • zhýralý

  zhýralý, uvyklý hýření a rozmařilosti, zkažený, např. zhýralý jinoch. V.t. zhýralec.