Abecední rejstřík: a…

Hesla 1 - 30 z 5683 nalezených

 • A angström

  A [ó], zn. pro angström.

 • a cappella

  a cappella [ka-, it.], hud. ozn. vokální (většinou sborové) skladby bez instrumentálního doprovodu.

 • a conto

  viz à konto

 • à découvert

  à découvert [a dekuvér, fr.] a) prodej cenných papírů na burze, které prodávající dosud nemá; b) úvěr à d. -…

 • à fond perdu

  à fond perdu [afonperdy, fr.], na účet ztrát; poskytnutí částky, často formálně úvěrem, u níž se nepočítá…

 • à jour

  à jour [ažúr, fr.], k určitému datu; hovorově být à jour - neopožďovat se, skončit práci včas - angl. up to date…

 • à konto

  à konto [á, it.], a conto, zkratka a/c výraz používaný v úč. a při bankovních a platebních operacích ve významu…

 • à la baisse

  à la baisse [a bés, fr.], burzovní spekulace na pokles cen.

 • à la hausse

  à la hausse [a ós, fr.], burzovní spekulace na vzestup cen.

 • à la obecně

  à la [fr.], jako, podle, na způsob. Např. srnčí à la hovězí.

 • a limine

  a limine [álí-, lat.], zásadně, bez věcného projednání. V.t. aliminace.

 • à metà

  à metà [a meta, it. na polovinu), v obch. příležitostné spojení dvou osob nebo organizací k obch. transakci na společný…

 • a obecně

  a 1. první písmeno většiny abeced; spojka; 2. hud. a) jméno tónu a příslušné noty; v naší…

 • à ordre akcie

  à ordre cenné papíry [a -dr, fr.], druh cenných papírů; (obv. akcie na nabyvetele) papíry…

 • a posteriori

  a posteriori [á -órí, lat. od pozdějšího], filoz . výraz, jímž se na rozdíl od výrazu a priori označuje…

 • a priori

  a priori [á -órí, z lat. a, ab - z, prior - dříve], předem; 1. od příčiny k důsledku; od obecných…

 • à propos

  à propos [apropo, fr.], při té příležitosti; č. obdoba mimochodem, abych nezapomněl, právě mě napadá.

 • a přece se točí

  a přece se točí, eppur si muove [it.] - údajný výrok Galileiho Galilea, když byl přinucen odvolat Koperníkovo…

 • a tempo

  a tempo [it.], hud. pův. v tempu; přeneseně v pravý čas.

 • a verbis ad verbera

  a verbis ad verbera [á verbís, lat.], od slov k biči.

 • A značka

  A 1. fyz. zn. a) pro ampér; b) pro aktivitu;2. chem. mez. symbol užívaný na text. výrobcích a…

 • a-

  a- [řec.], an-, předpona vyjadřující zápor (asymetrický, anorganický).

 • A-ku-ta

  A-ku-ta, Aguda, 1068-1123, džűrčenský kníže; zakl. a první císař státu Ťin. 1114 v čele povstání Džűrčenů…

 • A-N systém

  A-N systém, zařízení pro radionavigaci. Radiomaják vyznačuje trať letadla signály. Při odchýlení z tohoto směru…

 • a. Chr.

  a. Chr. (n.) [lat. ante Christum (natum)], před narozením Krista, tj. před naším letopočtem, př.n.l. (dříve užívaná…

 • a. s.

  viz akciová společnost

 • a.c.

  a.c. anni currentis, [lat.], tohoto roku; A.D. - anno domini léta Páně.

 • A.D.

  A.D. [lat.], případně A. D. - anno Domini - léta Páně

 • A.h

  A.h, fyz . zn. pro ampérhodinu.

 • a.m.

  a.m. [lat.] ante meridiem - zkratka pro označení doby před polednem, tj. času obv. od 0:00 do 12:00 hod. Užívána běžně…