Abecední rejstřík: c…

Hesla 1 - 30 z 3878 nalezených

 • C obecně

  C, 1. fyz. zn. pro coulomb; 2. mat. zn. pro římskou číslici 100, zkratka pro lat. slovo centum;…

 • C-hvězdy

  C-hvězdy, uhlíkové hvězdy - nejchladnější hvězdy spektrální třídy R a N, v jejichž spektru jsou přítomny široké…

 • C-index

  C-index [lat.], mez. charakteristika aktivity geomagn. pole. Každá geomagn. observatoř označuje charakter geomagn. aktivity…

 • C-mitóza

  C-mitóza [řec.], cytogenet. abnormální mitotické dělení buněčného jádra, které selháním funkce dělicího…

 • C-teorém

  C-teorém, kvantová teorie pole zákl. teorém, podle kterého je teorie elementárních částic invariantní vzhledem…

 • c.f.

  viz cantus firmus

 • c'est la vie

  c'est la vie, fr. [se la vi:] - takový je život. Např. rčení - qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie - co chcete, takový…

 • Ça ira

  Ça ira [sa, fr. půjde to], lid. bojová píseň z doby fr. burž. rev. konce 18.st.; vznikla zřejmě již při demonstracích…

 • caatinga

  caatinga [katy-, port.], nezapojený porost nižších stromů v Již. Americe (Brazílii), který vznikl uprostřed deštných…

 • Cabal

  Cabal [kebel], pejorativní ozn. představitelů angl. kat. aristokracie (cabala znamená též angl. intrika) podporující…

 • caballero

  caballero [kavalje-, špan.], rytíř, kavalír; ve středověkém Španělsku plně vyzbrojený bojovník, od 10.st. většinou…

 • Caban Andrej

  Caban Andrej, 7. 12. 1813-2. 5. 1860, sl. nár. buditel. Zakl. nedělních škol a vesnických knihoven. Přívrženec…

 • Caban František

  Caban František, *22. 3. 1937, sl. operní pěvec (baryton); 1964-75 (s přestávkou) člen Div. J. G. Tajovského…

 • Caban Izák

  Caban Izák, 5. 7. 1632-18. 3. 1707, sl. filozof a přírodovědec; evang. kněz, prof. filoz. a teol. v Prešově,…

 • Cabañas

  Cabañas [kabaňas], dpt. v záp. Salvadoru; 1 104 km2, 158 395 obyv. (2007 úřední odhad) srov. 147 900 obyv. (1974…

 • Cabanatuan

  Cabanatuan [ka-], m. na Filipínách na vých. Luzonu; 332 287 obyv. (2000) srov. 98 000 obyv. (1970). Zeměd. středisko.…

 • Cabanillas Enríquez

  Cabanillas Enríquez [kavanyljas -rikes] Ramón, 3. 6. 1876-9. 10. 1956, galicijský spisovatel. Vynikl jako básník;…

 • Cabanis

  Cabanis [kabanys] Pierre Jean Georges . 5. 7. 1757-5. 5. 1808, fr. filozof a fyziolog; girondista. Vyšel ze senzualismu;…

 • Cabel

  Cabel [kebl] James Branch . 14. 4. 1879 až 5. 5. 1958, amer. prozaik; hist. genealogická studia která prováděl…

 • Cabet

  Cabet [kabe] Etienne, 1. 1. 1788 Dijon - 9. 11. 1856 Saint Louis, Missouri,…

 • Cabeza de Vaca

  Cabeza de Vaca [kavesa baka] Alvar Núnez, asi 1490-kolem 1557, špan. conquistador; účastník výpravy P. de Narváeze…

 • Cabezón

  Cabezón [kaveson] Antonio de, asi 1510 - 26. 3. 1566, špan. varhaník, cembalista a skladatel; působil ve špan.…

 • cabildo abierto

  cabildo abierto [ka-, špan. otevřená, veřejná rada], ve špan. koloniích v Americe v 16.-19.st. veř. zasedání m. rady…

 • Cabinda město

  Cabinda [ka-], přístavní m. v Angole v exklávě C. u Atlantského oceánu; 43 000 obyv. (2002) srovnej 21 000 obyv. (1970).…

 • Cabinda oblast

  Cabinda [ka-], distrikt v Angole, exkláva u Atlantského oceánu mezi Zaire a Konžskou dem. rep.; 7 270 km2, 208 900…

 • cabo

  cabo [ka-, špan., port.], mys.

 • Cabo Gracias a dios

  Cabo Gracias a dios [kavo dy-], ostrovy v Karibském moři při sv. pobřeží Nicaraguy, dříve samosprávný dpt. Nicaraguy,…

 • caboclo

  caboclo [ka-klu, port.< indiánské jaz.], v Brazílii ozn. pro míšence černochů a Indiánů. V koloniální době ozn.…

 • Caboche

  Caboche [kaboš] Simon, konec 14. až zač. 15.st., fr. rytíř a lid. vůdce, vl. jm. Simon le Coustelier; od 1408…

 • Caboto Giovanni

  Caboto [kabó-] Giovanni, asi 1450-asi 1498, benátský mořeplavec v angl. službách; hledal sz. průjezd do Asie,…