Abecední rejstřík: cu…

Hesla 1 - 30 z 185 nalezených

 • Cu měď

  Cu chem. zn. mědi.

 • Cu město

  Cu, m. v Japonsku na Honšú, 139 500 obyv. (1975). Prům. bavlnářský, dřevozpracující. Muzeum. Stav. památky. Univerzita.…

 • Cuadra

  Cuadra [kua-] José de la, 3. 9. 1903 až 26. 2. 1941, ecuadorský prozaik. V povídkách (El amor que dormía

 • Cuando-Cubango

  Cuando-Cubango [kvandu kubangu], diskrikt v jv. Angole u hranic se Zambií; 192 079 km2, 113 600 obyv. (1970), adm.…

 • Cuanza

  Cuanza [kvansa], Kwanza - ř. v Angole; dlouhá 966 km. Pramení v již. Angole, ústí do Atlantského oceánu. Přehradní…

 • Cuanza Norte

  Cuanza Norte [kvansa], distrikt v sz. Angole; 27 106 km2, 304 600 obyvatel (1970), adm. středisko Dalatando. Plantážní…

 • Cuanza Sul

  Cuanza Sul [kvansa], distrikt v západní Angole u Atlantského oceánu; 59 269 km2, 463 000 obyvatel (1970), adm. středisko…

 • cuartelazo

  cuartelazo [kva-so, špan. cuartel-kasárna], termín užívaný v Lat. Americe pro voj. povstání. C. od 19. st. velmi častým…

 • Cuauhtémoc

  Cuauhtémoc [kvautemok], 1495-28. 2. 1525, poslední aztécký panovník, syn Ahuitzotla. Nastoupil 1520 po smrti Cuitláhuaca,…

 • cuba

  cuba, jap. mečová záštita zpravidla eliptického nebo pravoúhlého tvaru se zaoblenými stranami. C. byly zhotovovány…

 • cubes

  viz kubesy

 • Cuboi Cúdži

  Cuboi Cúdži [cuboj], Tsuboi Chuji 9. 9. 1902 - 19. 11. 1982, jap. geofyzik; člen jap. AV. Zabýval se deformacemi zemské…

 • Cuboi Sigedži

  Cuboi Sigedži, 18. 10. 1898-4. 9. 1975, jap. básník. Význ. tvůrce i organizátor proletářské literatury. C. výbor…

 • Cubouči

  Cubouči Šójo . 22. 5. 1859-28. 2. 1935, jap. lit. teoretik. Jako znalec evr. liter. formuloval v díle Podstata…

 • Cubr

  Cubr František, 8. 1. 1911-30. 6. 1976, č. architekt; prof. ČVUT. Z díla: úprava Obrazárny a NG na Pražském…

 • cucflek

  cucflek, [hov.] podlitina vzniklá podtlakem při sání. Vzniká při vášnivějším líbání citlivých partií těla…

 • Cucurull

  Cucurull [kukurul] Félix, 12. 1. 1919 - 1996, katalánský básník a prozaik. Žil delší dobu v Portugalsku, usiluje…

 • Cúcuta

  Cúcuta [kuku-], dříve San José de Cúcuta - m. v sev. Kolumbii, středisko dpt. Norte de Santander ve Vých. Kordilleře;…

 • Cucuteni

  Cucuteni [kukuteň], m. v Rumunsku v judeţu Iaşi; 2 300 obyv (1976). Eponymní archeol. lokalita genet. souvisící s tripilskou…

 • Cučiura

  Cučiura, m. v Japonsku na Honšú; 104 000 obyv. (1975). Prům. text., chemický.

 • Cudar Petr

  Cudar Petr . † 1394 až 1396, uherský šlechtic; 1355-59 šarišský a boršodský župan, 1372-73 krajinský soudce,…

 • Cudar rod

  Cudar, uh. šlechtický rod. Ve 14.st. získal rozsáhlý majetek na vých. Slovensku (Makovica, Nový Hrad). Ve 14.-15.st.…

 • Cudar Šimon

  Cudar Šimon, 15.st., uh. šlechtic. Ve službách uh. králů plnil různá dipl. poslání. Za Ladislava IV. a Matyáše…

 • Cuddalúr

  Cuddalúr [ku-], přístavní m. v lndii v Tamilnádu na Koromandelském pobřeží Bengálského zálivu; 101 300 obyv. (1971).…

 • Cudlín Karel

  Cudlín Karel, 28. 6. 1960, český fotograf, vystudoval FAMU. Jeho zájmem je "humanistická dokumentární černo-bílá…

 • cudnost

  cudnost, ang. chastity [čejstiti] 1. sexuální mravnost, zdrženlivost, mravní čistota; 2. adj.

 • Cudworth

  Cudworth [kadvérs] Ralph, 1617-26. 7. 1688, angl. ideal. filozof; prof. univ. v Cambridgi, zakl. cambridžské školy…

 • Cuenca provincie

  Cuenca, provincie ve vých. Španělsku v Nové Kastilii; 17 061 km2, 202 982 obyv. (2003 úřední odhad) srov. 216…

 • Cuenca v Ecuadoru

  Cuenca [kuenka], provinční m. v Ecuadoru v provincii Azuay, 2 580 m n.m.; 111 000 obyv. (1976). Prům. text., kožedělný,…

 • Cuenca ve Španělsku

  Cuenca [kuenka], provinční m. ve vých. Španělsku v Nové Kastilii na ř. Júcar, 920 m n.m.; 40 000 obyvatel (1981). Prům.…