Abecední rejstřík: x…

Hesla 1 - 30 z 84 nalezených

 • X-chromozóm

  X-chromozóm, párový pohlavní chromozóm (heterochromozóm) u savčího typu určení pohlaví. V diploidním buněčném…

 • X-orgán

  X-orgán, specifický orgán korýšů s neurokrinními buňkami. Je umístěn v očních stvolech. U nižších korýšů…

 • X-paprsky

  X-paprsky, st. ozn. rentgenových pa prsků. V.t. rentgenové záření.

 • Xai-Xai

  Xai-Xai [šaj-šaj], přístavní m. na J Mosambiku, adm. středisko provincie Gaza, na ř. Limpopo; 63 900 obyv. (1970). Středisko…

 • Xanthé

  Xanthé, Xanthi - m. v Řecku v Trácii, na úpatí Rodop; 45 111 obyv. (2001) srov. 34 000 obyv. (1981). Průmysl tabákový,…

 • xanthin

  xanthin [-tý-, řec.], 2,6-dihydroxypurin, meziprodukt oxidační degradace purinových bází adeninu a guaninu, obsažených…

 • Xanthippos

  Xanthippos [-ty-], athénský vojevůdce a politik; otec Perikleův. 484 nebo 483 př.n.l. zvítězil spolu se Sparťany nad…

 • Xanthomonas

  Xanthomonas [řec.], rod gramnegativních aerobních pohyblivých tyčinkovitých bakterií z čeledi Pseudomonadaceae.

 • Xanthophyceae

  viz různobrvky

 • xanthopterin

  xanthopterin [-to-ín, řec.], 2-amino4, 6-pteridindion, pigment vyskytující se u živočichů, zejm. u hmyzu. Poprvé izolován…

 • Xanthoria

  Xanthoria [řec.], rod lišejníků s lupenitou, na okraji laločnatou stélkou. V ČR se vyskytuje 9 druhů. Xanthoria…

 • Xanthosoma

  Xanthosoma [řec.], rod jednoděložných rostlin z čeledi áronovitých. Známo několik druhů, pův. z trop. oblastí.…

 • Xantipa

  Xantipa [-ty-], Xanthippé - manželka Sokratova; tradice vycházející z kyniků

 • xanto-

  xanto- [řec.], první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova xanthos (žlutý, plavý)…

 • xantofor

  xantofor, pigmentová buňka živočichů, obsahující žluté barvivo.

 • xantofyly

  xantofyly, skupina žlutých až červenofialových mikrob., rostl. a živoč. barviv. Chem. patří do skupiny kyslíkatých…

 • Xe

  Xe, chem. značka xenonu.

 • Xenacanthus

  Xenacanthus [-ka-tu-, řec.], Pleuracanthus - rod vymřelých sladkovodních žraloků. Na zadní části hlavy měli…

 • Xenakis

  Xenakis Ianis, též Iannis - 29. 5. 1922 - 4. 2. 2001, řec. skladatel a architekt; 1947 odešel do Paříže, získal…

 • xenie

  xenie [ksény-, řec.] 1. genet . vliv otcovského genotypu na fenotyp semen u rostlin, tj. útvarů vytvářejících…

 • xeno-

  xeno- [řec.], první část složených slov značící cizí, týkající se cizince, hosta (xenofobie, odpor ke všemu cizímu).…

 • xenobiochemie

  xenobiochemie, vědní obor zabývající se přeměnami látek organismu cizích za účasti působení biol. systémů.

 • xenobiotika

  xenobiotika [-ty-], látky tělu cizí, které organismus nesyntetizuje, nejsou pro jeho metabolismus nezbytné a nejsou běžnými…

 • xenobióza

  xenobióza, spolužití dvou druhů mravenců, z nichž jeden je hostem v mraveništi druhého; tam nachází ochranu i podmínky…

 • xenodiagnostika

  xenodiagnostika [-dy-ty-], nepřímá metoda průkazu původce onemocnění člověka v krevsajícím členovci - pře našeči.…

 • xenoekie

  xenoekie [-o-e-, řec.], ekol . náhodný výskyt organismů ve zcela jiném prostředí, než v jakém normálně žijí.…

 • Xenofanés

  Xenofanés, asi 565 - asi 470 př.n.l., řec. básník - rapsód a potulný filozof; pocházel z maloas. Kolofónu, svůj domov…

 • xenofobie

  xenofobie, odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu; strach před ním. V.t. xenofobní.

 • xenofobní

  xenofobní [řec.], 1. ekol. býložravý živočich, který se živí výhradně rostlinami domácího pův.…

 • Xenofón

  Xenofón, asi 430 - po 355 př.n.l., řec. vojevůdce, historik a spisovatel; žák Sokratův. Učastnil se perského tažení…