Abecední rejstřík: 1…

Hesla 1 - 5 z 5 nalezených

 • 1,2-dichlorethan

  1,2-dichlorethan [dy-ó-etan, řec.], ethylendichlorid, ethylenchlorid - bezbarvá kapalina těžší než voda, t.v. 83,7…

 • 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

  1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan, HCH, C6H6Cl6, chlorovaný cykloalkan. Z teoreticky možných devíti…

 • 1,3-cyklopentadien

  1,3-cyklopentadien [-dy-, řec.], nenasycený monocyklický uhlovodík se dvěma dvojnými vazbami. Snadno polymerující kapalina,…

 • 10 egyptských ran

  10 egyptských ran, deset katastrof, které podle Starého zákona seslal Bůh na Egypt jako trest za to, že faraón odmítal…

 • 12. březen

  12. březen, den vstupu České republiky do NATO - 12. 3. 1999. V.t. NATO.