Abecední rejstřík: u…

Hesla 1 - 30 z 1064 nalezených

 • U Eremita

  U Eremita, lokalita u obce Křivoklát, Středoč. kr., okr. Rakovník, v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Od…

 • U slepice

  U slepice, nejvyšší h. Ždánického lesa; 438 m n.m. Siroký zalesněný vrchol z flyšových pískovců.

 • uakari

  uakari [indiánské jaz.], Cacajao - rod opic z čeledi malpovitých; menší opice s délkou těla do 57 cm a ocasem…

 • Uaxactún

  Uaxactún [vašaktun], lokalita v Peténu (Guatemala); význ. středisko mayské civilizace. Osídlen asi od 6.st. př.n.l.…

 • Ubajd-i Zákání

  Ubajd-i Zákání [-ný], †1371, perský básník; satirik. Půvabnályrika stojí ve stínu vynikající satiry, která…

 • Ubangi

  Ubangi, fr. Oubangui - ř. v Africe; největší (pravostranný) přítok Konga, dlouhý 2 250 km, povodí 773 000 km2,…

 • Ubangi-Sari

  Ubangi-Sari, kolon. název pro území dnešní Středoafr. rep.; 1904-14 tvořilo součást správního celku Ubangt-Šari-Čad,…

 • Ubárí

  Ubárí, m. oáza v jz. Libyi; oázní zeměd., křižovatka karavanních cest.

 • UBC

  viz univerzální bibliografická kontrola

 • Ube

  Ube, přístavní m. v Japonsku na J Honšú; 169 000 obyv. (1980). Prům. chem., stroj., cementárenský; v okolí těžební…

 • úběr

  úběr, zmenšení průřezu materiálu při tažení za studena nebo při válcování. Vyjadřuje se poměrem získaného…

 • Uberaba

  Uberaba, m. v Brazílii ve státě Minas Gerais; 148 000 obyv. (1975). Zeměd. středisko. Prům. potr., text., kožedělný,…

 • Uberlândia

  Uberlândia [-landja], m. v Brazílii ve státě Minas Gerais; 230 000 obyv. (1980). Středisko živočišné výroby. Prům.…

 • úběžnice

  úběžnice, přímka p v rovině ρ, do níž se při promítání roviny σ do roviny ρ zobrazí…

 • úběžník

  úběžník, deskriptivní geom . bod, do něhož se při středovém promítání zobrazí nekonečně vzdálený bod…

 • Ubico

  Ubico [-ko] Jorge , 10. 11. 1878 - 14. 6. 1946, guatemalský pravicový politik a diktátor; 1931-44 prez. republiky.…

 • ubichinon

  ubichinon [lat. + indiánské jaz.], koenzym Q - skupina v tucích rozpustných derivátů benzochinonu. Působí jako redoxní…

 • ubikace

  ubikace [z něm. Ubikation a lat. ubi - kde], ubytovací zařízení pro větší počet osob; hromadná, společná…

 • ubikvist

  ubikvist [lat.], ubiquist - ekol. organismus, který se může vyskytovat kdekoliv; je schopen obývat nejrůznější…

 • Ublaker

  Ublaker (Ublacker) Ferdinand , 1722 až po 1781, č. sochař a řezbář činný v Praze. Tvorba v duchu rokoka, později…

 • ublížení na zdraví

  ublížení na zdraví, poškození zdraví a tělesné integrity člověka; trestný čin podle č. a sl. trestního zák.,…

 • ÚBOK

  viz Ústav bytové a oděvní kultury

 • Ubon

  Ubon, Ubonratchathani - město na V Thajska na ř. Menammun; 49 000 obyv. (1980). Středisko zeměd. oblasti (rýže, bavlník,…

 • úbor

  úbor, anthodium - květenství rostlin z čeledi hvězdnicovitých, napodobující jeden květ (tzv. biologický květ).…

 • Ubr

  Ubr Ladislav , *16. 2. 1932, č. architekt a designér; žák P. Smetany. Věnuje se interiérové tvorbě (budova gen.…

 • UBV systém

  UBV systém, standardní systém hvězdných velikostí pro fotoel. a fot. měření, definovaný 1953 třemi opt. filtry (ultrafialovým…

 • úbytě

  úbytě, lid. ozn. pro tuberkulózu.

 • úbytek napětí

  úbytek napětí, dílčí napětí na jednotlivých prvcích el. obvodu zapojených za sebou. U. n. na vedení je ú. n. způsobený…

 • úbytek zboží

  úbytek zboží, ztráty vzniklé při skladování a manipulaci s některými druhy zboží; ú. z. mohou být zaviněné…

 • ubytovací loď

  ubytovací loď, plovoucí zařízení vybavené kajutami s příslušnými hosp. a spol. prostorami (jídelny, kuchyně, sanitární…