Abecední rejstřík: ur…

Hesla 1 - 30 z 140 nalezených

 • Ur

  Ur, sumerské m. na dolním toku Eufratu, z bible známé jako otčina Abrahámova. Největší rozmach za III. dyn. urské…

 • uracil

  uracil, 2,6-dihydroxypyrimidin, jedna z pyrimidinových bází, vedle kys. fosforečné a sacharidu ribosy jedna ze zákl.…

 • uraeus

  uraeus [uréus, řec.], egyptský symbol ochranné bohyně v podobě kobry; umístěn nad čelem panovníků. V.t. Vedžo.

 • uragán

  uragán [špan.< indiánské jaz.], vítr s ničivými účinky a relat. dlouhou dobou trvání (několik hodin). Rychlost…

 • Ural - hlavní vrcholy

  Ural - hlavní vrcholy m n.m. Polární Ural Pajer 1 499 Připolární Ural Narodnaja l 895 Karpinského l 878 Severní Ural…

 • Uraľsk

  Uraľsk, m. v Kazachstánu, na Uralu, 219 000 obyv. Prům. stroj., masný, lehký.

 • uralské jazyky

  uralské jazyky, jaz. rodina v sz. Sibiři, sv. a stř. Evropě. Dělí se na větev ugrofinskou a samodijskou. Hláskově…

 • Uran planeta

  Uran, sedmá planeta sluneční soustavy, obíhající kolem Slunce ve střední vzdálenosti 2 884 mil. km jednou za 84,7…

 • uran prvek

  uran [podle planety Uran], uranium, U, chem, prvek skupiny aktinoidů, at. číslo 92, relat. at. hm. 238,028 9; stříbrolesklý…

 • Úrania

  Úrania [-ny-], Uránie - řec. mytol. Múza astronomie; zobrazována s glóbem. V.t. Múzy.

 • Uraniborg

  Uraniborg [-nyborj], astr . observatoř založená 1576 Tychonem Brahem na ostrově Hven (dnes Ven ve Švédsku).

 • Uránie

  Uránie [-ny-], pův. Urania - předměstské dřevěné divadlo v Praze, zal. 1898 pův. jako pavilón (projektant O. Polívka)…

 • uranin

  uranin [-ný-, řec.], uraninit, smolinec, nasturan - černý, smolně lesklý radioakt. krychlový nerost, oxid uraničitý;…

 • uraninit

  viz uranin

 • Uranium City

  Uranium City [jurejnjem si-], m. v Kanadě na SZ Saskatchewanu u jezera Athabaska; 1 900 obyv. (1971). Prům. těžební (rudy…

 • Uranometrie

  Uranometrie, stará mapa hvězdné oblohy vydaná 1603 J. Bayerem. Nejjasnější hvězdy souhv. zde ozn. písmeny řecké…

 • Uranos

  Uranos, řec. mytol. (tj. v kultu neuctívané) božstvo nebe (představitel tzv. první generace řec. bohů svržených povstáním),…

 • uranové nerosty

  uranové nerosty, nerosty s podstatným podílem uranu. Známo asi 70 u. n., vesměs oxidických slouč. Primární u. n.,…

 • uranové slídy

  uranové slídy, skupina uranových nerostů pestrých barev, hl. hydratované arseničnany a fosforečnany uranu s podílem…

 • urartské výtvarné umění

  urartské výtvarné umění, umění starověké říše Urartu se rozvíjelo pod asyrským vlivem. Architekturu reprezentovaly…

 • urartština

  urartština, vymřelý jazyk, doložený v textech (asi 400 nápisů na kameni, kovových předmětech a nádobách, psaných…

 • Urartu

  Urartu, starověký stát v 9.-6.st. př.n.l. na území Arménie a vých. Turecka. První zmínky o území U. jsou ze 13.st.…

 • Urawa

  Urawa, město v Japonsku na Honšú; 362 000 obyv. (1982). Průmysl text.; univerzita (zal. 1949). Obytné město pro Tokio.…

 • úraz

  úraz, trauma - zevní zásah působící na organismus náhle nebo poměrně krátkou dobu a mající za následek poruchu…

 • úrazovost

  úrazovost, incidence úrazovosti - počet nově zjištěných úrazů za rok na 1 000 osob sledované populace.

 • Urbain

  Urbain [irben] Georges , 12. 4. 1872 až 5. 11. 1938, fr. fyz. chemik; prof. univ. v Paříži. Zabýval se hl. stanovením…

 • Urban Antonín

  Urban Antonín , 1908-1938, č. architekt; žák H. Meyera v Bauhausu; 1931 odjel se skupinou A. Heythuma do SSSR, kde…

 • Urban Bohumil Stanislav

  Urban Bohumil Stanislav , *20. 12. 1903, č. malíř a spisovatel; prof. UK Tvorba v duchu nového real. kontemplativního…

 • Urban II.

  Urban II., 1035 - 29. 7. 1099, vl.jm. Oddo Châtillon Lagery, od 1088 papež. Pův. převor v Cluny, od 1080 kardinál-biskup.…

 • Urban Jaroslav

  Urban A . Jaroslav , 23. 10. 1899 - 4. 3. 1962, č. novinář, prozaik, dramatik, film. kritik a překl. z angličtiny.…