Abecední rejstřík: l…

Hesla 1 - 30 z 3692 nalezených

 • L

  L ,Oeuvre, jež hostovalo i v Praze.

 • L číslo

  L 1. mat . zn. pro řím. číslici 50;2. chem . ozn. pro konfiguraci sacharidů a aminokyselin. V.t.…

 • l litr

  l, fyz. zn. pro litr.

 • L_ivs

  L_ivs Egons . *3l. 8. 1924, vl.jménem E. Gütmanis, lotyšský sov. prozaik a dramatik. Náměty ke svým povídkám…

 • Ļ_ud_ens

  Ļ_ud_ens [-ú-é-] Vitauts , *28. 1. 1933, lotyšský básník. Autor přír. lyriky a poém (Lulksteņi - Hodiny)…

 • L-arabinosa

  L-arabinosa [-nóza, lat. + řec.], CHO(CHOH)3CH2OH, aldopentosa, pektinový cukr, vyskytující se hojně v…

 • L-formy bakterií

  L-formy bakterií, reverzibilní bakteriální varianta mikroorganismů. Vznikají spontánně i vlivem nepříznivých podmínek.…

 • L-fukosa

  L-fukosa [-óza. lat.], 6-deoxy-L -galaktosa, monosacharid, vyskytující se v chaluhách a jako součást např. glykoproteinů…

 • L-koróna

  L-koróna, složka záření sluneční koróny, která se skládá z řady emisních čar ionizovaných atomů, tzv. koronálních…

 • L-organismy

  L-organismy, st. ozn. pro mykoplazmu. V.t. Mycoplasma.

 • l,2-diaminoethan

  viz ethylendiamin

 • l,3-butadien

  1,3-butadien [-dyjén, z řečtiny + lat.], CH2 = CH - CH = CH2, nenasycený plynný uhlovodík, t.v. -5,5 °C.…

 • l,3-diazol

  viz imidazol

 • l,3-thiazol

  l,3-thiazol [-ty-], velmi stálá heterocyklická slouč. se sírou a dusíkem v pětičlenném okruhu. Derivát je např.…

 • L.

  L., něm. (NSR) zpěvák a dirigent zábavního orchestru; působil v rozhlasových tělesech v Brémách a Hamburku. Od 60.let…

 • L'Aquila

  L'Aquila [lakvi-], kr. a provinční m. v Itálii v kr. Abruzzi na úpatí Gran Sasso d'Italia; 68 503 obyv. (2001) srov. 63…

 • l'art pour l'art

  l'art pour l'art [lárpurlár, fr. umění pro umění], lartpourlartismus - princip estetiky poprvé ve fr. liter. ve 30.letech…

 • l'état c'est moi

  l'état c'est moi [leta se moa], stát jsem já - údajný výrok fr. krále Ludvíka XIV.;

 • l'Express

  l'Express, fr. časopis (týdeník), zal. 1953; nejrozšířenější francouzský polit. magazín.

 • L'Herbier

  L'Herbier [lerbje] Marcel, 23. 4. 1890 až 26. 11. 1979, fr. film. teoretik, kritik a režisér; tvůrce avantgardních…

 • l'Hospital

  l'Hospital [lopi-] Guillaume François Antoine, 1661 - 2. 2. 1704, fr. matematik. Zák Johanna Bernoulliho, 1696 autor…

 • l'Humanité

  l'Humanité [limanyte], deník Fr. kom. strany, zal. 1904 J. L. Jaurèsem jako orgán Fr. socialistické strany. Od 8. 2. 1923…

 • L'Unita

  L'Unita [-ny-], Jednota - ústřední tiskový orgán Italské KS (deník); zal. v únoru 1924 z iniciativy A. Gramsciho a…

 • La Alpujarra

  La Alpujarra, [-cha-] Las Alpujarras území v Andalusii již. od Sierry Nevady

 • La Argentina

  La Argentina [archenty-], 4. 9. 1888 až 18. 7. 1936, vl. jm. Antonia Mercé, špan. tanečnice; věnovala se nejprve klas.…

 • La Bâthie

  La Bâthie [labaty], přehradní nádrž ve Francii v dpt. Savoie na horním toku Isère (500 MW). Postavena 1956-60.

 • La Bourdonnais

  La Bourdonnais [burdone] Bertrand François hrabě de Mahé, 11. 2. 1699 až 10. 11. 1753, fr. námořník a koloniální…

 • La Bruyère

  La Bruyère [labrijér] Jean de, 16.8. 1645 - 10.5. 1696, fr. prozaik. Autor jediného díla Charaktery, v němž…

 • La Ceiba

  La Ceiba [sejba], přístavní město v sev. Hondurasu u Karibského moře; 6l 200 obyv. (1983). Prům. mydlářský, obuvnický,…

 • La Condamine Charles

  La Condamine [kon-min] Charles Marie de, 28. 1. 170l - 4. 2. 1774, fr. matematik a geodet; člen Fr. AV, Král. spol.…