Abecední rejstřík: ly…

Hesla 1 - 30 z 97 nalezených

 • Ly Thuong Kiet

  Ly Thuong Kiet [kjet], 11.st., vietnamský vojevůdce; regent za nezletilého císaře. 1075-76 vedl nám. voj. tažení v…

 • lyasy

  lyasy [-áz-, řec.], skupina enzymů katalyzujících eliminační reakce, při nichž se tvoří vazba nebo dochází k adici…

 • Lyautey

  Lyautey [ljote] Louis Hubert . 17. 11. 1854 - 2l. 7. 1934, fr. maršál. V 90.letech 19.st. jeden z velitelů fr. kolon.…

 • lyceum

  lyceum [lat.< řec.], podle řec. Lykeion, tj. posvátný okrsek Apollóna Lykeia v Athénách. Pův. athénské gymnázium,…

 • Lycogala

  Lycogala [-ko-, řec.], pýchavička - rod hlenek. V ČR a SR

 • lýčí

  lýčí, kůže kryjící měkký rostoucí paroh. Je pokračováním kůže kryjící pučnice parohů, od které se však…

 • Lydekker

  Lydekker [lajdekr] Richard, 25. 7. 1849 - 16. 4. 1915, brit. přírodovědec, geolog a zoogeograf. Studoval fosilní…

 • Lydekkerova linie

  Lydekkerova linie [podle R. Lydekkera], zoogeograf. linie ohraničující na V smíšené území mezi as. a austr. faunou,…

 • Lydgate

  Lydgate [lidgejt] John , asi 1370-145l, angl. pozdně středověký básník. Rozsáhlé dílo, vesměs průměrné…

 • lydický kvintakord

  lydický kvintakord, hud . mollový trojzvuk na 7. stupni stupnice dur i moll, např. v C dur h, d, fis.

 • Lýdie

  Lýdie [-dy-], hist. území na JZ Malé Asie s centrem v Sardech, obývané ve starověku Lýdy. Po porážce Frýgů Kimmerii…

 • lydit

  viz buližník

 • Lýdové

  Lýdové, indoevr. obyv. starověké Lýdie; spolu s Lýky (Lýčany) snad etnickým pokračováním Luvijců. Pův. frýžský…

 • Lyell

  Lyell [lajel], sir Charles , 14. 11. 1797 až 22. 2. 1875, brit. geolog; prof. univ. v Londýně. Vystoupil proti Cuvierovu…

 • Lygodium

  Lygodium [-dy-, řec.], rod osladičotvaré kapradiny z čeledi Schizaeaceae; oplétavé liány pův. v trop. a subtrop.…

 • Lykeion

  viz lyceum

 • lýko

  lýko, floém, phloema , leptom - část cévního svazku rostlin, tvořená sítkovicemi, průvodními buňkami,…

 • Lykofrón

  Lykofrón z Chalkidy, l.pol. 3.století př.n.l., řec. dramatik. Autor asi 50 nezachovaných tragédií. V alexandrijské…

 • lýkohub

  lýkohub, Polygraphus , Hylesinus , Dendroctonus . Myelophilus - několik rodů brouků z čeledi…

 • lykopen

  lykopen [řec.], C40H56, karotenoidní alifatický uhlovodík s 11 konjugovanými dvojnými vazbami.…

 • Lýkové

  Lýkové, obyv. Lýkie, náležející patrně k indoevr. obyv. jazykové skupiny chetitsko-luvijské.

 • lýkovec

  lýkovec, Daphne - rod dvouděložných rostlin z čeledi vrabečnicovitých; keře s vonnými květy a jedovatými…

 • lýkožrout

  lýkožrout, Ips , Pityokteines - několik rodů brouků z čeledi kůrovcovitých. Patří k hl. lesním škůdcům.…

 • Lykurgos athénský

  Lykurgos, kolem 390-324 př.n.l., athénský řečník a politik, přívrženec protimak. strany; úspěšně spravoval athénské…

 • Lykurgos spartský

  Lykurgos, legendární spartský zákonodárce (9.-8.st. př.n.l.), jenž údajně rozdělil rovným dílem půdu všem plnoprávným…

 • Lykurgos trácký král

  Lykurgos, mytický trácký král, odpůrce Dionýsova kultu; za trest byl stižen šílenstvím, ve kterém zabil vlastního…

 • Lymantria

  Lymantria, bekyně - rod motýlů z čeledi bekyňovitých.

 • lymfa

  viz míza

 • lymfadenopatie

  lymfadenopatie [-ty-, lat. + řec.], lymphadenopathia - obecné ozn. pro chorobné změny mízních uzlin bez ohledu…

 • lymfatická soustava

  viz mízní soustava