Abecední rejstřík: e…

Hesla 1 - 30 z 2456 nalezených

 • e

  e 1. mat . zn. pro Eulerovo číslo;2. fyz . zn. pro elementární el. náboj (náboj elektronu).

 • e nuce nucleum qui esse vult, nucem frangit

  e nuce nucleum qui esse vult, nucem frangit, [lat.], kdo chce jíst jádro ořechu, musí ořech rozlousknout, nic není zadarmo.…

 • e-commerce

  e-commerce, zkr. z angl. electronic commerce obchody prováděné na dálku prostřednictvím internetu a/nebo telekomunikačních…

 • e-mail

  e-mail z angl. electronic mail, služba na Internetu umožňující posílat dopisy (včetně přílohy) od jednoho uživatele…

 • E, ex

  E, ex, [lat.], předložka z, podle, od. Přípitek: na ex značí do dna.

 • Ea

  Ea, asyrské mořské božstvo, personifikace moře. Zobrazován jako vousatý muž v oděvu z rybí kůže, s košíkem v…

 • Eakins

  Eakins [íkinz] Thomas . 25. 7. 1844 až 25. 6. 1916, amer. malíř; autor dramatických, psychol. prohloubených portrétů…

 • ealdorman

  ealdorman [íldormen, staroanglicky starší muž], titul rodových náčelníků anglosaských kmenů, od 10.st. hodnost král.…

 • Eanna

  Eanna [sumersky dům nebes], chrámový komplex bohyně Inanny v Uruku; ve 3.tis. př.n.l. i později důležité kultovní…

 • Eannatum

  Eannatum, sumerský král v Lagaši kolem 2400 př.n.l.; porazil Ummu (mírová smlouva s ní uzavřená je nejst. v dějinách)…

 • Eannatumova stéla

  Eannatumova stéla, Supí stéla - fragment stély (dnes v Louvru), vztyčené kolem 2470 př.n.l. pravděpodobně v chrámu…

 • Eannes

  Eannes Gil, 15.st., port. mořeplavec. 1434 obeplul mys Bajador a dosáhl západoafr. pobřeží.

 • Earhartová

  Earhartová [eahárt-] Amelia, 27. 7. 1898 - 2. 7. 1937, amer. pilotka. Jako první žena přeletěla v samostatném…

 • earl

  earl [érl, angl.], angl. šlechtický titul převzatý Anglosasy od vikingů v 9.st. (pův. jarl). Později ve významu hrabě;…

 • East Edward

  East [íst] Edward Murray, 4. 10. 1879 až 9. 11. 1938, amer. biolog a genetik; prof. Harvardské univ. Pracoval v oblasti…

 • East Charles

  East Charles, *11. 12. 1924, amer. publicista, redaktor a povídkář. V tematicky různorodých, lyricky laděných…

 • East Kilbride

  East Kilbride [íst kilbrajd], m. ve Velké Británii ve Skotsku; 63 500 obyv. (1971). Prům. el.tech., jemné mech., let.,…

 • East London

  East London [íst landen], afrikánsky Oos-Londen - přístavní m. v Jihoafr. rep. v Kapsku u Indického oceánu; 409 339…

 • East Malling

  East Malling [íst mó-], místo ve Velké Británii v Anglii, kde byly vyšlechtěny hl. pro jabloně vegetativně množené…

 • East River

  East River [íst rivr], průliv v m. New Yorku, spojující ústí Hudsonu a Long Island Sound; dlouhý 25 km, široký 180-1220…

 • Eastbourne

  Eastbourne [ístbórn], přístavní m. ve Velké Británii v jv. Anglii u průlivu La Manche; 70 000 obyv. (1971). Mořské…

 • Eastlake

  Eastlake [ístlejk] William, *14. 7. 1917. amer. prozaik a žurnalista. V návaznosti na human. tradice hájí práva…

 • Eastman

  Eastman [ístmen] George, 12. 7. 1854 - 14. 3. 1932, amer. technik a průmyslník; zabýval se výzkumem a podnikáním…

 • Eastwood

  Eastwood Clint [ístvúd klint], *31.5. 1930 San Francisco, California, vlastním jménem Clinton Eastwood, Jr. Americký…

 • Eaton

  Eaton [ítn] Cyrus Stephan, 27.12. 1883 - 10.5. 1979, amer. ekonom a veř. činitel. Dr.h.c. UK (1960). Jeden z iniciátorů…

 • eau de Cologne

  eau de Cologne [ódkoloň, fr.], kolínská voda (voňavka).

 • Eban

  Eban Abba, *2. 2. 1915, izraelský pravicový politik; 1966- 74 ministr zahraničí.

 • Ebbinghaus

  Ebbinghaus Hermann, 24. 1. 1850 až 26. 2. 1909, něm. experimentální psycholog; profesor univ. ve Vratislavi a v…

 • Ebeczky

  Ebeczky [ebecki] Stefan, 1670-1719, kurucký generál; kapitán levického hradu. V protihabsburském stavovském povstání…

 • Ebehard

  Ebehard [ébe-] Heinrich, *12. 3. 1926, něm. (NDR) novinář; od 1981 předseda Svazu novinářů NDR, od 1981 místopředseda…