Abecední rejstřík: eh…

Hesla 1 - 12 z 12 nalezených

 • Eh

  Eh, značka pro oxidačně redukční potenciál systému nebo prostředí. Kladné hodnoty Eh charakterizují oxidační prostředí,…

 • Eh-pH-diagramy

  Eh-pH-diagramy, diagramy vyjadřující závislost mezi oxidačně redukčním potencíálem a pH v geochem. prostředích.…

 • Ehm

  Ehm [ém] Josef, 1. 8. 1909 Habartov (Sokolovsko) - 8. 11. 1988 Praha, č. fotograf; moderně cítěná tvorba je zaměřena…

 • Ehrenberg

  Ehrenberg [érn-] Christian Gottfried . 19. 4. 1795 - 27. 6. 1876, něm. přírodovědec; prof. univ. v Berlíně. Zakl.…

 • Ehrenfels

  Ehrenfels [érn-] Christian, 20. 6. 1859 až 8. 9. 1932, rak. psycholog a filozof; prof. univ. v Praze, Štýrském…

 • Ehrenfest

  Ehrenfest [érn-] Paul . 18. 1. 1880 až 25. 9. 1933, rak. fyzik. Zabýval se zejm. jad. fyz., aplikací kvantové mech.;…

 • Ehrenstein

  Ehrenstein [érnštajn] Albert, 23. 12. 1886 - 8. 4. 1950, rak. básník; představitel expresionismu. Od 1932 v emigraci…

 • Ehrhardtova brigáda

  Ehrhardtova brigáda [érhart-], jeden z největších freikorpsů, vytvořený v únoru 1919 ve Wilhelmshavenu z býv. vojáků…

 • Ehringsdorf

  Ehringsdorf [ér-], předměstí Výmaru ve V Německu. 1914 a později nalezeny kosterní pozůstatky časného neandertálce,…

 • Ehrlich Eugen

  Ehrlich [ér-] Eugen . 14. 9. 1862 - 2. 5. 1922, rak. právník; prof. univ. v Černovcích, čelný představitel sociol.…

 • Ehrlich Paul

  Ehrlich [ér-] Paul, 14. 3. 1854 - 20. 8. 1915, něm. lékař, patolog; prof. univ. v Berlíně. Zakl. moderní chemoterapie,…

 • EHS

  viz Evropské hospodářské společenství