Abecední rejstřík: n…

Hesla 1 - 30 z 2932 nalezených

 • N-acetylgalaktosamin

  N-acetylgalaktosamin N-acetyl-D-galaktosamin, složka proteoglykanů a glykoproteinů obsažených mj. v pojivové tkáni.

 • n-letá voda

  n- letá voda, největší průtok v řece nebo v potoce vyskytující se jednou za n let. Desetiletá voda značí…

 • n.

  n., taxonomie zkratka pro novus, nova, novum, tj. lat. výraz pro nový. N 1. chem . značka dusíku; 2. fyz.

 • N. N.

  N. N. [lat. nomen nescio], jméno neznám - označení podpisu v anonymních dopisech; hovorové…

 • N.D.

  N.D., zkratka pro členský stát USA North Dakota (Sev. Dakota).

 • N.H.

  N.H., zkratka pro členský stát USA New Hampshire.

 • N.J.

  N.J., zkratka pro členský stát USA New Jersey.

 • N.Mex.

  N.Mex., zkratka pro členský stát USA New Mexico [nju: mexikou] (Nové Mexiko).…

 • N'Zérékoré

  N'Zérékoré, m. v jv. Guineji na úpatí pohoří Nimba, 492 m n.m.; 23 000 obyv. (1972). Prům. dřevařský, tabákový.…

 • NA Náchod

  NA, Náchod.

 • Na sodík

  Na, chem. značka sodíku.

 • Na Turoldu

  Na Turoldu, jeskyně v ČR, největší v Jihomor. krasu; ve svahu vrchu Turold sv. od Mikulova, v jurských vápencích vnějšího…

 • Na-gano

  Na-gano, m. v Japonsku na Honšú na ř. Šinano; 325 000 obyv. (1982). Prům. hedvábnický, potr., železářský.

 • Na-lan

  Na-lan Sing -te , 1655-1686, čín. básník mandžuského pův. Psal jasným a svěžím jazykem zejm. sungské…

 • Na-mu-chu

  viz Tengrinor

 • Naarden

  Naarden [nár-], m. ve stř. Nizozemsku v provincii Noord-Holland jv. od Amsterdamu u IJsselmeeru; 17 000 obyv. (1981). Prům.…

 • Nába

  Nába, něm. Naab - ř. v SRN v Bavorsku; levostranný přítok Dunaje u Řezna, dlouhý 165 km.

 • Nabatejci

  Nabatejci, Nabatejští Arabové - ve starověku obyv. syrsko-arab. pouště. Od 2.st. př.n.l. král. s hl. m. Petrou; dochované…

 • náběhová doba kavitace

  náběhová doba kavitace, doba působení kavitace na materiál (inkubační doba), ve které její účinky ještě nezpůsobily…

 • Nábělek

  Nábělek František . 3. 5. 1884 - 10. 6. 1965, č. botanik; prof. univ. v Bratislavě. Zabýval se studiem květeny…

 • Naberežnyje Celny

  viz Brežněv

 • Nabeul

  Nabeul [-bel], guvernorát v sv. Tunisku; 2 788 km2, 421 000 obyv. (1981), adm. středisko m. Nabeul.

 • náběžná ploška

  viz slot

 • náběžní štítek

  náběžní štítek, kamenný článek kryjící klenební žebro v místě výběhu z hlavice nebo konzoly.

 • náběžník

  náběžník, v arch. starokř., byz. a středověké kamenný článek kónického tvaru se širokou horní základnou, tvořící…

 • nabídka a poptávka

  nabídka a poptávka, obj. kategoríe zbožní výr. Nabídka vyjadřuje výsledky výr. ve formě zboží a služeb. Koupěschopná…

 • nabídka obecně

  nabídka, 1. oferta - jednostranný práv. úkon, návrh na uzavření smlouvy, pokud v ní jsou obsaženy alespoň…

 • nabíledni

  nabíledni arch. samozřejmé, zjevné, jasné.

 • Nabis skupina

  Nabis [hebrejština, Proroci], skupina fr. malířů, zformovaná 1889 pod vlivem um. P. Gauguina jeho přítelem P. Sérusierem,…

 • Nabis tyran

  Nabis, †192 př.n.l., spartský tyran od 207. Zabavoval majetek bohatých občanů a osvobozoval heilóty, které zařazoval…