Abecední rejstřík: ne…

Hesla 1 - 30 z 853 nalezených

 • ne bis in idem

  ne bis in idem [lat., ne dvakrát v téže věci], práv. zásada, podle níž nelze

 • ne sutor supra crepidam iudicaret

  ne sutor supra crepidam iudicaret [né sú- suprá kre- júdykáret, lat.], ať švec neposuzuje víc než sandál. Udajně…

 • Néa Ionía

  Néa Ionía [jonýa], m. v Řecku v Thesálii; 26 400 obyv. (1981), předměstí Vólosu. Zemědělství.

 • Nea Nikomedeia

  Nea Nikomedeia [ny-], starobylé m. v sz. Řecku, v bývalé ant. Makedonii; naleziště pravěké plastiky - bohyně Matky,…

 • Nea Paphos

  viz Paphos

 • Neagh, Lough

  Neagh, Lough [nej lok], jezero ve Velké Británii v Sev. Irsku; 15 m n.m., 396 km2, hluboké až 31 m. Protéká jím…

 • Neagoie Basarab

  Neagoie Basarab [neagoje], †15. 9. 1521, od 1512 valašský kníže. Vládl s pomocí bojarských rodin z Oltenie, usiloval…

 • Neamţ

  Neamţ [-mc], judeţ v sv. Rumunsku; 5 890 km2, 565 900 obyv. (1984), adm. středisko Piatra Neamţ.

 • Neandertal

  Neandertal [-tál], údolí v SRN u Düsseldorfu: jedno z prvých nalezišť fosilního člověka. 1856 dělníci nalezli kostrové…

 • neandertálec

  neandertálec [podle naleziště Neandertal], Homo sapiens neanderthalensis, (dříve považován za samostatný druh…

 • neangažované země

  neangažované země, země, které se přidržují politiky neúčasti ve vojenskopolitických blocích a seskupeních. Tyto…

 • neangažovanost

  neangažovanost, nezúčastněnost. V.t. neangažované země.

 • Neanthropinae

  Neanthropinae [-trópíné], podčeleď primátů z čeledi lidoopovitých; vývojová větev vedoucí k souč. člověku.…

 • Neapol

  Neapol, it. Napoli - kr., provinční a přístavní m. v Itálii v kr. Campania v provincii Napoli v Neapolském zálivu Tyrhénského…

 • neapolská škola

  neapolská škola, několik generací it. operních skladatelů v období asi 1650-1790; n. š. shrnula dosavadní vymoženosti…

 • Neapolsko

  Neapolsko, království neapolské býv. stát v již. Itálii; pův. byz. správní oblast s centrem v Neapoli, od 8.st. fakticky…

 • neapolský sextakord

  neapolský sextakord, hud . obrat frygického kvintakordu, např. v C dur f, as, des; název podle neapolské školy,…

 • nearktická oblast

  nearktická oblast [-ty-], neoarktická oblast, Nearktis - zoogeografická oblast zahrnující Sev. Ameriku až do stř.…

 • nebe

  nebe, podle náb. představ místo, kde sídlí bůh, popř. bohové, andělé, duchové, duše zemřelých aj. V některých…

 • nebeská mechanika

  nebeská mechanika [-ny-], obor astr. studující pohyby těles v planetárních soustavách a vícenásobných hvězdných…

 • nebeské těleso

  nebeské těleso, obecně název tělesa mimo atmosféru Země. Může být přirozené (hvězda, planeta, satelit) nebo umělé…

 • Nebeský Pravoš

  Nebeský Pravoš, 24. 11. 1926 - 6. 2. 1992, č. režisér; 1954-56 um. ředitel Beskydského div. v Novém Jičíně,…

 • nebeský rybník

  nebeský rybník, umělá vodní nádržležící v horní části mělkého údolí. Nemá stálý přítok vody; plní se…

 • Nebeský Václav Bolemír

  Nebeský Václav Bolemír, 18. 8. 1818 až 17. 8. 1882, č. lit. kritik, teoretik a historik, novinář a básník.…

 • Nebeský Václav ml.

  Nebeský Václav, 10. 3. 1889 - 7. 4. 1949, č. výtv. teoretik a kritik; prof. VŠUP. Věnoval se dějinám a interpretaci…

 • nebezpečí

  nebezpečí, 1. filoz. možnost ohrožení, již prožívá člověk s pocitem strachu nebo úzkosti; člověk…

 • nebezpečná doba

  nebezpečná doba, jedna z veličin sloužící pro posouzení jakosti spojovacího provozu. Číselně je rovna době, po…

 • nebka

  nebka [afr. jaz.], typ plochého přesypu u trsu vegetace vzniklý zmírněním rychlosti větru a ukládáním sypkého materiálu.…

 • Neblina, Pico da

  viz Pico da Neblina

 • nebozez

  nebozez, ruční dřevoobráběcí nástroj k vyvrtávání otvorů. Ostří má tvar rozšiřující se šroubovice s proměnným…