Abecední rejstřík: er…

Hesla 1 - 30 z 169 nalezených

 • Er

  Er, chem. značka erbia.

 • er-forma

  er-forma [něm. er, on], promluvové pásmo vypravěče, které se realizuje ve třetí osobě mluvnické; vypravěč většinou…

 • éra

  éra [lat.] 1. období začínající určitou hist. událostí, od níž se počítá letopočet. Např. řím. é.…

 • eradikace

  eradikace [-dy-, lat.], 1. vyhubení, zničení. 2. bot. fytopatologické opatření k ničení patogenního…

 • Erakis

  Erakis, polopravidelná proměnná hvězda v souhv. Cefea; jasnost mění v rozmezí 3,6m až 5,l m

 • erár

  erár [lat.], aerarium - v ant. Římě pův. státní pokladna, pak pokladna m. Říma; později také státní správa vůbec.…

 • Erard

  Erard [erár] Sébastien, 5. 4. 1752 - 5. 8. 1831, fr. výrobce hud. nástrojů; zabýval se zvl. výrobou klávesových…

 • Erasmus Rotterdamský

  Erasmus Rotterdamský [-zm-] Desiderius, 28. 10. 1465 (1467) nebo 27. 10. 1469 Rotterdam - 12. 7. 1536 Basilej, Švýcarsko,…

 • eratem

  eratem [-tém, řec.], geol . standardní chronostratigraf. jed. vyššího řádu, která zahrnuje několik útvarů…

 • eratický balvan

  viz bludný balvan

 • Erató

  Erató, ant . mytol . Múza milostného básnictví; zobrazována se strunným nástrojem v rukou. V.t. Múzv.…

 • Eratosthenés

  Eratosthenés [-te-] z Kyrény. asi 276 až asi 194 př.n.l., řec. matematik a astronom; blízký filoz. peripatetické školy,…

 • erb

  erb [něm.], znak; znamení na štítě, označující v symbolické zkratce držitele e. E. vznikly v Evropě na přelomu…

 • Erbanová-Doskočilová

  Erbanová-Doskočilová Zora, *28. 8. 1924, vl.jm. Z. Jechová, č. tanečnice; 1945-60 členka Státního div. v Brně.…

 • Erben František

  Erben František, 27. 11. 1874 - 9. 6. 1942, čs. reprezentant ve sport. gymnastice; 1909-1914 působil v Petrohradě.…

 • Erben Karel

  Erben Karel Jaromír, 7. 11. 1811 - 21. 11. 1870, č. básník a historik; první archivář m. Prahy. Od studií se…

 • Erben Václav

  Erben Václav, *2. 11. 1930, č. prozaik. Autor četných detektivních románů (Poklad byzantského kupce, Znamení…

 • Erbkaiserlich

  Erbkaiserlich [-kajz-], liberální skupina pravého středu ve frankfurtském Nár. shromáždění 1848-49, vedená H. Gagernem.…

 • Erbländer

  viz dědičné země

 • erbovní znamení

  erbovní znamení, obraz v poli heraldického štítu; tvoří jej buď geometrické členění pole (heroldské kusy), nebo…

 • erbovník

  erbovník [něm.], armoriál - 1. rukopisný svod znaků (erbů);2. od 16.st. ozn. držitele erbu ověřeného erbovní…

 • Ercilla

  Ercilla y Zúňiga [ersilja i suňi-] Alonso de, 7. 8. 1533 - 29. 11. 1594, špan. epický básník. 1555 odplul jako…

 • Erciyas dagi

  Erciyas dagi [erdžijas dáj], nejvyšší h. stř. Anatólie v Turecku; vyhaslá sopka vysoká 3 916 m n.m., zaledněná.…

 • Ercker ze Schreckenfelsu

  Ercker ze Schreckenfelsu [erkr šrek-zu] Lazar . kolem 1528 - 6. 1. 1594, horní a mincovní odborník pův. ze Saska;…

 • Ercolano

  Ercolano [-ko-], město v Itálii v kr. Campania v provincii Neapol; 55 800 obyv. (1977). Prům. potravinářský.

 • Ercole I.

  Ercole I. [-ko-] z rodu Este, 26. 10. 1431 - 25. 1. 1505, od 1471 vévoda modenský a ferrarský; ve spojení s papežem vedl…

 • Ercole III.

  Ercole III., 22. 11. 1727 - 14. 10. 1803, poslední mužský člen rodu Este; 1780-97 vévoda modenský. Ztratil vládu v důsledku…

 • Erd

  Erd, m. v Maďarsku v župě Pest na pravém břehu Dunaje; 40 000 obyv. (1980). Obytné m. na obvodě Budapešti.

 • Erdenedzú

  Erdenedzú, první buddhistický klášter v mongolské Chalše; 1586 zal. chánem Abatajem na pravém břehu řeky Orchon.…

 • Erdenet

  Erdenet, m. v sev. Mongolsku, pod ústřední správou v kraji Ohon; 68 310 obyv. (2000) srov. 40 500 obyv. (1984). Prům.…