Abecední rejstřík: ef…

Hesla 1 - 30 z 55 nalezených

 • efarmonie

  efarmonie [-ny-, fr.< řec.], vznik tvarově podobných rostlin, které pocházejí pův. z různých předků a fylogenetických…

 • efarmóza

  efarmóza [řec.], morfologická podobnost rostlin vzdálených systematických skupin, rostoucích za podobných podmínek…

 • EFE

  EFE, Agencia EFE - špan. tisková agentura se sídlem v Madridu; zal. 1938 v Burgosu.

 • efébie

  efébie [řec.], dvouletá voj. služba mladých mužů (efébů) ve věku 18-20 let v Athénách ve 4. st. př.n.l. Později…

 • efebofilie

  efebofilie [-fí-, řec.], ephebophilia - pohlavní vztah homosexuálních mužů k dospívajícím chlapcům.

 • efedra

  efedra [řec.], Ephedra, chvojník - rod rostlin z třídy chvojníků.

 • efedrin

  efedrin [-ín, řec.], alkaloid v některých druzích čín. chvojníků,

 • efekt chování

  efekt chování, účinek (důsledek) chování vyplývající z jeho posloupnosti; jev, který nevyhnutelně následuje po…

 • efekt obecně

  efekt [lat.] jev, působení, účinek, výsledek; působivý, zejm. vnější účin, dojem (světelný efekt). Např. ekonomický…

 • efektivita

  efektivita [-ty-], účinnost.

 • efektivní hmotnost

  efektivní hmotnost, fyz . veličina s rozměrem hmotnosti (m *), charakterizující dynamické vlastnosti částic,…

 • efektivní hodnota

  efektivní hodnota, hodnota stejnosměrného proudu, která má stejný tepelný účinek (u veličin střídavého proudu).…

 • efektivní napětí

  efektivní napětí, napětí působící v zemině mezi zrny, které se sčítá s pórovým napětím (tlakem) působícím…

 • efektivní teplota

  efektivní teplota, povrchová teplota hvězdy, definovaná jako teplota abs. černého tělesa, které vyzáří množství…

 • efektivní vlnová délka

  efektivní vlnová délka, vlnová délka charakterizující daný obor spektra (barevný systém, propustnost filtru). Je…

 • efektivní výška

  efektivní výška, výška v libovolné atmosféře, kde hustota poklesne na hodnotu l/e povrchové hustoty.

 • efektivnost společenské výroby

  efektivnost společenské výroby, vyjadřuje vztah mezí společností získaným efektem výroby a náklady, které byly…

 • efektní

  efektní [lat.] 1. působící silným dojmem, působivý; 2. vypočítaný na vnější účin, okázalý.

 • efektor

  efektor [lat.], regulační malá molek. nebo metabolit, který vazbou na bílkovinu mění její vazebné i funkční vlastnosti.…

 • efelides

  viz pihy

 • efemerida

  efemerida [řec.], předpověď polohy nebeského tělesa pro určité datum, též astr. ročenka s údaji o nejdůl. tělesech…

 • efemeridová astronomie

  efemeridová astronomie, obor astr. zabývající se přesným výpočtem efemerid nebeských těles (Slunce, Měsíce, planet)…

 • efemeridová sekunda

  efemeridová sekunda, astronomická sekunda - zákl. efemeridového času; je definována jako 31 556 925,974 7 část tropického…

 • efemeridový čas

  efemeridový čas, čas, jehož jednotkou je tropický rok. Protože se jeho délka mění, bere se za základ tropický rok…

 • Efemeridy

  Efemeridy, menší datové soubory s přesnými informacemi o poloze konkrétní družice. Data se aktualizují každou půlhodinu.…

 • efemérní rostliny

  efemérní rostliny, druhy rostlin, které vyklíčí, vyrostou a odumřou během několika týdnů na jaře nebo které vyrostou…

 • efeméry

  viz letničky

 • efeminace

  efeminace [lat.], psychol. proces pozvolného připodobňování muže ženě v jednání, motivaci i somatických znacích;…

 • efendi

  efendi [-dy, turečtina< řec.], pán (v oslovení), titul tureckých úředníků, kněží a učenců.

 • efesní

  efesní, nenalezeno. Zkuste - epesní, [z jidiš] slang. arch., slovo zprav. označující jistou kvalitu spojenou s…