Abecední rejstřík: ep…

Hesla 1 - 30 z 151 nalezených

 • Epafos

  Epafos, řec. mytol. syn boha Dia a jeho milenky Ió, kterou proměnila Diova manželka Héra ze žárlivosti v krávu.…

 • epakta

  epakta [řec.], stáří Měsíce (ve dnech) na začátku roku; má periodu 19 roků (Metonův cykl). Prvek círk. kalendáře…

 • Epaminondas

  Epaminondas, řec. Epameinóndás asi 418-362 př.n.l., thébský vojevůdce a politik. Taktikou tzv. kosého klínu (posílení…

 • Epanagogé

  Epanagogé, byz. sbírka zákonů z 9.st.; vznikla za panování císaře Basileia I., jejím autorem byl pravděpodobně patriarcha…

 • epanastrofa

  epanastrofa [řec.], palilogie - druh stylistické figury; opakování týchž slov na konci jednoho a na zač. následujícího…

 • eparcha

  eparcha [řec.], v byz. říši titul městského prefekta Konstantinopolu, který byl přímo podřízen císaři. Podléhalo…

 • eparchie

  eparchie, v byz. říši správní územní jednotka (součást diecéze).

 • Eparchikon biblion

  Eparchikon biblion, Eparchova kniha - byz. oficiální sbírka cechovních nařízení v Konstantinopolu vedená eparchou.…

 • Epe

  Epe [é-], m. v Nizozemsku v Gelderlandu na vých. okraji Veluwe; 33 400 obyv. (1982). Prům. potr., hrnčířský. Tur. ruch.…

 • epeirogeneze

  epeirogeneze [řec.], epirogeneze - souhrnné označení pomalých a dlouhotrvajících vertikálních pohybů zemské kůry.…

 • Epeiros

  viz Epirus

 • ependym

  ependym [řec.], ependyma - anat. výstelka dutin centrálního nervového systému (mozkových komor a míšního kanálu).…

 • Epernay

  Epernay [e-ne], m. v sev. Francii v kr. Champagne-Ardenne v dpt. Marne na Marně; 31 000 obyv. (1975). Středisko výr. šumivého…

 • epesní

  epesní, [z jidiš] slang. arch., slovo zprav. označující jistou kvalitu spojenou s chytrým řešením dané věci např.…

 • epi-

  epi- [řec.], první část složených cizích slov znamenající na-, nad-, pod-, při (epigon, epikontinentální).

 • Epiag

  Epiag, akciová spol. pro průmysl porcelánu v prvorepublikové ČSR se sídlem v Karlových Varech, zal. 1918. Vlastnila…

 • epiblast

  epiblast [řec.] 1. bot. drobná blanitá šupinka vyrůstající po straně hypokotylu na zárodku některých…

 • epiblém

  viz rhizodermis

 • epicentrum

  epicentrum [řec. + lat.], bod na povrchu Země svisle nad místem, kde došlo k uvolnění zemětřesné energie (hypocentrem).…

 • epické divadlo

  epické divadlo, divadlo, které ve svých hrách staví do popředí vyprávěný epický příběh bez zdůrazňování výrazných…

 • epicykl

  epicykl [řec.], myšlená kružnice, po níž se podle Ptolemaiovy geocentrické soustavy pohybují planety. Nehmotný střed…

 • Epidamnos

  Epidamnos, řec. kolonie v již. Ilýrii; zal. na přelomu 7. a 6.st. př.n.l. z Korkýry za účasti Korintu. V řím. době…

 • Epidauros

  Epidauros, přístavní m. v Řecku u Saronského zálivu. Asi 9 km odtud byla Asklépiova svatyně proslulá léčbou nemocných.…

 • epidemický návratný tyf (evropský)

  epidemický návratný tyf (evropský), infekční onemocnění působené bakterií Borrelia recurrentis. Vyskytuje…

 • epidemický proces

  epidemický proces, proces šíření nákazy; soubor všech faktorů a pochodů, které umožňují přenos původce nákazy…

 • epidemie

  epidemie [řec.], slov. epidemia - forma hromadného výskytu infekčních nemocí postihujících lidi; výskyt je…

 • epidemiologická bdělost

  viz surveillance

 • epidemiologie

  epidemiologie [řec.], lék. vědní obor zabývající se studiem příčin, vzniku a zákonitostí šíření infekčních…

 • epidemiologie zhoubných nádorů

  epidemiologie zhoubných nádorů, lék. vědní obor, součást onkologie, zabývající se problematikou výskytu jednotlivých…

 • epidermis

  viz pokožka