Abecední rejstřík: el…

Hesla 1 - 30 z 405 nalezených

 • El Acrab

  El Acrab [-ak-], Elacrab - vizuální dvojhvězda v souhv. Štíra ve vzdálenosti asi 170 parseků. Složky jsou spektrální…

 • El bůh

  El, bůh - hl. postava ugaritského náb.; považován za otce bohů, tvůrce země a nebe, také bůh plodnosti a moudrosti.…

 • el Cid

  el Cid [si-, pán], el Campeador [ka-, bojovník], Díaz de Vivar Rodrigo 1043-10. 7. 1099. kastilsko-leónský šlechtic,…

 • El Ferrol

  El Ferrol, též Ferrol - přístavní m. v sz. Španělsku v La Coruně - (špan. La Coruña) u Atlantského oceánu; 77 950…

 • El Oro

  El Oro, provincie v jižním Ecuadoru u Tichého oceánu; 7 451 km2, 262 600 obyvatel (1974), provinční m. Machala.…

 • El Paso

  El Paso [pesou], hraniční m. v USA v záp. Texasu na Rio Grande proti mexickému městu Ciudad Juárez, 1 150 m n.m.; 589…

 • El Tigre

  El Tigre [ty-], město v sv. Venezuele ve státě Anzoátegui, 250 m n.m.; 54 500 obyvatel (1971). Dopravní křižovatka;…

 • El Tor

  El Tor, ozn. pro biotyp Vibrio cholerae, známý od 1919. Je jedním z původců cholery. V.t. Vibrio.

 • el-Amarna

  viz Achetaton

 • el-Omarí

  el-Omarí, neolitické sídliště v Dolním Egyptě kolem 3 300 př.n.l.; vývojově opožděno.

 • El,ton

  El,ton, slané bezodtoké jezero v Rusku v sev. části Kaspické nížiny v tektonické depresi (-18m); 152-200 km2,…

 • elaborát

  elaborát [lat.], zpracování, vypracování něčeho (návrhu, plánu), zpravidla písemné.

 • elace

  elace [lat.], jaz . vyjadřování vysoké míry vlastnosti zvl. podobou přídavných jmen, tzv. elativem, nebo příslovcí…

 • Elaeis

  viz olejná palma

 • Elagabalus

  Elagabalus, řec. Héliogabalos - 204 až 222 (zavražděn), římský císař od 218; vnuk Iulie Maesy. Byl veleknězem stejnojmenného…

 • Elah

  Elah, údolí, ve kterém podle legendy zabil David Goliáše; místo bitvy Izraelců s Filištíny (zřejmě nynější es-Sunt,…

 • elain

  viz olein

 • elaioplast

  elaioplast [elajo-, řec.], oleoplast - organela v rostl. buňce obsahující hojnost tukových látek. V.t. plastidy.

 • Elam praotec

  Elam, bibl. jméno legendárního praotce předsumerských obyv. údolí Tigridu a Eufratu, syn Sema (Elamští, synové Semovi).…

 • Elam stát

  Elam, starověký stát na území jz. Iránu s hl.m. Súzy. Elamité byli neznámého pův. a měli vlastní písmo, používané…

 • Elamité

  Elamité, Elamci - obyv. Elamu, dosud etnicky jednoznačně neurčeni; jejich jazyk byl snad příbuzný s drávidskými jazyky…

 • elamské náboženství

  elamské náboženství, náb. systém starověkého Elamu, vykazující některé společné rysy s asyrsko-babylónským…

 • elamské výtvarné umění

  elamské výtvarné umění, ve 4.tis. př.n.l. se paralelně s obeidskou kult. rozvíjí kult. m. Súzy s polychromovanou…

 • elán obecně

  elán [fr.], nadšení (zvl. prac., tvůrčí), vzlet.

 • Elán revue

  Elán, sl. lit. um. revue; vycházela měsíčně 1930-39 v Praze u L. Mazáče, 1939-1944 a 1946-47 v Bratislavě jako orgán…

 • élan vital

  élan vital [fr.], životní energie, vzmach. V Bergsonově obj. ideal. metafyzice nehmotná tvořivá podstata života, kosmická…

 • Elara

  Elara, sedmý měsíc planety Jupiter o průměru 80 km. Obíhá ve vzdálenosti ll,74 mil. km s periodou 259,7 dne; objeven…

 • ELAS

  ELAS, řec. Ethnikos Laikos Apeleutherotikos Stratos, Řec. nár. osvob. armáda - ozbrojené síly řec. hnutí odporu za…

 • elastance

  elastance [řec.], převrácená hodnota el. kapacity; jednotkou je l/farad.

 • elasticita

  elasticita [-ty-, řec.], pružnost - druh tvarové deformace, která po odstranění působícího mech. napětí zcela vymizí.…