Abecední rejstřík: ex…

Hesla 1 - 30 z 283 nalezených

 • ex abrupto

  ex abrupto [-tó, lat.], bez přípravy, spatra (mluvit).

 • ex aequo

  ex aequo [ékvó, lat.], stejně, stejnou měrou, rovným dílem.

 • ex ante, ex post

  ex ante, ex post [lat.], ozn. ekon. veličin, používané v analýze ekon. dynamiky k vyjádření časového hlediska; poprvé…

 • ex cathedra

  ex cathedra [katedrá, lat. z katedry], učitelsky vážně, s plnou odpovědností, autoritou (mluvit, přednášet); ex cathedra…

 • ex iure

  ex iure,[lat.], po právu, podle práva.

 • ex lege

  ex lege, [ex lége, lat.], podle zákona, ze zákona.

 • ex lex

  ex lex [lé-, lat.], mimo zákon; stav e. l., stav nebo opatření nekryté zákonem.

 • ex libris

  ex libris [-ís, lat.], obvykle malý graf. list (pův. dřevořez, později mědiryt, dnes téměř všechny graf. tech.)…

 • ex nihilo nihil fit

  ex nihilo nihil fit [ny-ló ny-, lat.], z ničeho nemůže vzniknout něco - mater. zásada vyslovená řec. filozofem Melissem…

 • ex offo

  ex offo [-fó, lat.], ex officio - z úřední moci; soudem ustanovený, např. ex offo obhájce.

 • ex ordine

  ex ordine, [lat.], po pořádku, v určeném pořadí.

 • ex ovo

  viz ab ovo ex ovo

 • ex post (facto)

  ex post (facto) [lat.], dodatečně, ze zkušenosti, podle výsledku.

 • ex praesidio

  ex praesidio [prézidyjó, lat.], z předsednictva, z předsednického místa; z funkce, z titulu předsedy.

 • ex privata industria

  ex privata industria [-vátá -ijá, lat.], ze soukromé, vlastní píle.

 • ex professo

  ex professo [-só, lat.], z povolání, odborně; z odb. povinnosti.

 • ex ship

  ex ship [šip, angl.], dodací doložka v mez. obch. styku, podle které je prodávající povinen dát kupujícímu zboží…

 • ex tempore

  ex tempore, [lat.], též extempore příležitostně. Nečekaný projev, poznámka, výstup. Nepřipravená, příležitostná…

 • ex usu

  ex usu, [lat.], podle zvyku.

 • ex voto

  ex voto [vótó, lat.], podle slibu (např. nápis na věnováních kostelům). V.t. votivní.

 • ex works

  ex works [verks, angl.], dodací doložka v mez. obch. styku, podle které je prodávající povinen předat zboží kupujícímu…

 • Exa

  Exa, jednooká zrcadlovka na kinofilm, vyráběná dříve firmou Ihagee v Drážďanech. Podobná Exaktě, ale cenově dostupnější.…

 • exa-

  exa-, fyz . zn. E, předpona vyjadřující 1018 násobek zákl. fyz. jednotky.

 • exacerbace

  exacerbace [lat.], exacerbatio - nové vzplanutí chorobného, např. zánětlivého procesu.

 • exairéza

  viz výkrut

 • Exakta

  Exakta, jednooká zrcadlovka na kinofilm, vyráběná dříve firmou Ihagee v Drážďanech. Měla vysokou tech. úroveň.

 • exaktní

  exaktní [lat.], přesný, dokonalý, založený na ověřitelných faktech. Za exaktní vědy bývají považovány ty, které…

 • exaltace

  exaltace [lat.], nadšení, zanícení, opojení; stav vzrušení prožívaný s velkým uspokojením; podobný euforii, od…

 • exaltovaný

  exaltovaný [lat.], nadšený, zanícený pro něco, vzrušený; přepjatý, výstřední (v chování), např. e. smích,…

 • examen

  examen, [lat.] zkouška. Též examinace - zkoušení.