Abecední rejstřík: en…

Hesla 1 - 30 z 255 nalezených

 • en bloc

  en bloc [án -k, fr.], vcelku, hromadně, najednou (např. hlasovat o všech členech kandidátky najednou). V.t. metoda "en…

 • en face

  en face [án fas, fr.], zpředu; portrét e. f. - zobrazení postavy zpředu (tváří k pozorovateli).

 • en gros

  en gros [án gro, fr.], ve velkém (např. nakupovat).

 • en masse

  en masse [án mas, fr.], vcelku, hromadně, masově.

 • en passant

  en passant [án pasán, fr.], mimochodem, zběžně.

 • en vogue

  en vogue [ánvog, fr. na vlně], v proudu, na vrcholu popularity.

 • enable

  enable, ang. [enejbl] umožnit, oprávnit, zmocnit, dát možnost. Odtud enabled [enejbld] aktivovaný, povolený.

 • enace

  enace [lat.], vychlípenina pokožkové buňky na stonku fosilních zástupců rodu Psilopsida . Proniknutím cévních…

 • enaminy

  enaminy [řec.], org. slouč.; nenasycené aminy vyznačující se charakteristickým seskupením > C = C-N < . Vznikají kondenzací…

 • enantém

  enantém [řec.], skvrnité nebo difúzní zarudnutí sliznice doprovázející některé infekční choroby (spalničky, spálu,…

 • enantiomerie

  enantiomerie [-ty-, řec.], chem . stereoizomerní vztah (vzájemné prostorové uspořádání) dvou chirálních slouč.…

 • enantiomorfie

  enantiomorfie [-ty-, řec.], vztah dvou objektů, které jsou vzájemnými zrcadlovými obrazy. Pro chem. struktury se užívá…

 • enantiomorfní krystaly

  enantiomorfní krystaly, dvojice krystalů, které se dají navzájem ztotožnit pouze zrcadlením (krystal pravý a levý).…

 • enantiotropie

  enantiotropie [-ty-, řec.], miner . zvratná přeměna; změna krystalové struktury některých nerostů zahřátím.…

 • Encarnación

  Encarnación [-kar-sjon], m. v Paraguayi na Paraná proti m. Posadas v Argentině; 51 700 obyvatel (1979). Obch. středisko;ř.

 • encefalitida

  encefalitida [-tý-, řec.], encephalitis, zánět mozku - skupina nemocí infekčního pův., epidemické povahy, rozmanité…

 • encefalomalacie

  encefalomalacie [řec.], encephalomalacia, změknutí mozku - onemocnění vznikající na základě místní nedokrevnosti…

 • encefalopatie

  encefalopatie [-ty-, řec.], st., dnes již málo používané souborné ozn. stacionárních psychických poruch způsobených…

 • Enceladus

  Enceladus, druhý měsíc planety Saturn o průměru asi 600 km. Obíhá ve vzdálenosti 238 000 km od středu planety s periodou…

 • Enci

  Enci, národnost v RF na dolním toku Jeniseje (asi 500 osob). Byli zejm. pastevci sobů, lovci a rybáři, dnes pracují hl.…

 • encián

  encián [něm.< lat.], lid. ozn. pro hořec.

 • Encina

  Encina [-si-] Juan del, kolem 1469 až asi 1529, špan. renes. básník a dramatik. Vnesl lid. prvky do kultivovaných…

 • Encke

  Encke [enke] Johann Franz, 23. 9. 1791 až 26. 8. 1865, něm. astronom; ředitel Berlínské observatoře. Sestavoval…

 • Enckeova kometa

  Enckeova kometa, slabá periodická kometa s dosud nejkratší známou oběžnou dobou 3,31 roku. Z trvalého poklesu jasnosti…

 • Enckeovo dělení

  Enckeovo dělení, úzká mezera ve vnějším prstenci planety Saturn.

 • encomienda

  encomienda [-komjen-, špan.], zvl. forma utlačování indiánského obyv., zejm. ve špan. koloniích Lat. Ameriky. Indiáni…

 • encore

  encore fr. [anco:] - ještě, přídavek. Též jako pochvalný pokřik spokojených diváků na koncertech, divadle apod.…

 • encyklika

  encyklika [lat.< řec.], okružní list zpravidla papežský list, jímž se řím. papež obrací k círk. hierarchii a kat.…

 • encyklopedie

  encyklopedie [-dy-, řec.], naučný slovník - souborné zpracování jednoho nebo všech oborů v abecedně řazených heslech…

 • Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel

  Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des…