Abecední rejstřík: ei…

Hesla 1 - 30 z 65 nalezených

 • Eicinger

  Eicinger [aj-] (Eiczing) Ulrich von, †1460, rak. politik; za služby ve fin. správě povýšen (1439) do šlechtického…

 • Eickstedt

  Eickstedt [ajkštet] Egon, 10. 4. 1892 až 20. 12. 1965, něm. (NSR) antropolog; prof. univ. ve Wrocławi a Mainzu.…

 • eidam

  eidam [aj-, ej-, podle niz. m. Edam], sýr lisovaný se slabě dohřívanou sýřeninou; bývá ve tvaru koule nebo cihly,…

 • Eider

  Eider [aj-], ř. v sev. NSR; dlouhá 188 km. Pramení v močálech po čtvrtohorním zalednění, ústí do Sev. moře. Částí…

 • eidetická redukce

  eidetická redukce [-ty-], metodologický postup, operace, kterou se chtěl E. Husserl ve své fenomenologii dopracovat k obecně…

 • eidos

  eidos [řec.] a) u Platóna idea jakožto věčný pravzor předmětů zkušenosti; b) u Aristotela a pozdějších ant. filozofů…

 • Eidsvoll

  Eidsvoll, město v sev. Norsku. Na statku E., 6 km vzdáleném od m. E., 16. 2. 1814 vyhlásili volení zástupci všech vrstev…

 • Eienstein

  Eienstein, heslo nenalezeno. Zkuste Einstein Albert, Einstein Alfred apod.

 • eifel odborně

  eifel [aj-, podle něm. pohoří Eifel] standardní stratigraf. stupeň nižšího stř. devonu, zavedený 1836. Částečné…

 • Eifel vrchovina

  Eifel [aj-], vrchovina v NSR; sz. část Porýnské břidličné vrchoviny mezi údolími Mosely a stř. Rýna, nejvyšší…

 • Eiffel

  Eiffel [efel i ajfel] Alexandre Gustave, 15. 12. 1832 - 28. 12. 1923, fr. inženýr. Konstruoval mosty a ocelové haly.…

 • Eiffelova věž

  Eiffelova věž [ajfe-, hov. Eiffelovka; fr. Tour Eiffel], ocelová rozhledna v Paříži, vysoká 321 m; postavená…

 • Eigen

  Eigen [aj-] Manfred, *9. 5. 1927, něm. (NSR) fyz. chemik. Zabývá se kinetikou chem. reakcí. Nob.c. (1967) spolu…

 • Eich

  Eich [ajch] Günther, l. 2. 1907 - 20. 12. 1972, něm. (NSR) básník, prozaik a dramatik; člen Skupiny 47. V jeho…

 • Eichendorff

  Eichendorff [ajchen-] Joseph von, 10. 3. 1788 - 26. 11. 1857, něm. romant. básník, dramatik a prozaik. Jeho lyrika…

 • Eichhorn Emil

  Eichhorn [ajch-] Emil, 9.10. 1863 - 26.7. 1925, představitel něm. děl. hnutí; člen SPD od 1881, člen USPD od 1917,…

 • Eichhorn Johann

  Eichhorn [ajch-] Johann Albrecht Friedrich . 2. 3. 1779 - 16. 1. 1856, pruský politik. Od 1800 v pruské státní službě,…

 • Eichhorn Wolfgang

  Eichhorn [ajch-] Wolfgang, *23. 2. 1930, něm (NDR) filozof; akad. AV NDR (1973). Věnuje se zejm. obecným problémům…

 • Eichler

  Eichler [ajch-] August Wilhelm, 22. 4. 1839 - 2. 3. 1887, něm. botanik; prof. univ. v Kielu a Berlíně. 1876 navrhl…

 • Eichmann Adolf

  Eichmann [ajch-] Adolf, 19. 3. 1906 Solingen - 1. 6. 1962 Ramla, Izrael (popraven), něm. nacista a vál. zločinec.…

 • Eichstätt

  Eichstätt [ajchštet], m. v SRN v Bavorsku na úpatí Franckého Jury, 388 m n.m.; 14 000 obyv. (1980). - Kolem 745 zal. biskupství…

 • Eijkman

  Eijkman [ejk-] Christiaan, 11. 8. 1858 až 5. 11. 1930, niz. lékař. fyziolog; prof. univ. v Utrechtu. Zakl. nauky…

 • Eike von Repgow

  Eike von Repgow [aj- fon -gó], kolem l180 - po 1233, něm. rytíř a právník z Anhaltska; autor lat. a později dolnoněm.…

 • Eilenburg

  Eilenburg [aj-], m. v SNR v kr. Lipsko na Mulde; 22 000 obyv. (1980). Prům. chem., stav. stroj., nábytkářský, cukrovinek.…

 • Eim

  Eim [ajm] Gustav, 9. 10. 1849 - 7. 2. 1897, č. politik a žurnalista. Dlouholetý dopisovatel Národních listů,

 • Eimert

  Eimert [ajmrt] Herbert, 8. 4. 1897 až 15. 12. 1972, něm. (NSR) skladatel a hud. kritik; 1951 spoluzakl. a do 1962…

 • einai

  einai [ejnaj, řec.], bytí, být; v interpretacích řec. filoz. obecnější kategorie než on, označující jsoucno, jsoucí.…

 • Einaudi

  Einaudi [ej-dy] Luigi . 24. 3. 1874 až 30. 10. 1961, it. státník a ekonom; 1923-49 prof. finančnictví v Turíně,…

 • Einbeck

  Einbeck [ajnbek], m. v SRN v Dolním Sasku, l 14 m n.m.; 30 000 obyvatel (1981). Prům. stroj., jízdních kol, koberců, nábytkářský,…

 • Eindhoven

  Eindhoven [ejndhófen], prům. m. v jižním Nizozemsku v Noord-Brabant; 195 600 obyv. (1982). Prům. el.tech. (Philips, zal.…