Abecední rejstřík: ec…

Hesla 1 - 30 z 51 nalezených

 • ecce homo

  ecce homo [ekce -mó,] z lat. ejhle člověk - podle Janova evangelia Pilátova slova k Židům o zbičovaném Ježíši…

 • Eccles

  Eccles [eklz], sir John Carew . *27. 1. 1903, austr. lékař, neurofyziolog; prof. univ. v Canbeře, Chicagu a Buffalu,…

 • ecese

  ecese [řec.], vzcházení a trvalé uchycení nového jedince v rostl. společenstvu, porostu nebo ekosystému. Zahrnuje vyklíčení…

 • Ecevit

  Ecevit [edže-] Bülent, *28. 5. 1925, turecký ekonom, politik a státník. 1966 až 71 gen. tajemník, od 1972 předseda…

 • Ecgberht

  viz Egbert

 • Eck Adam

  Eck [ek] Adam, †1664, truhlář a řezbář raného baroka v Chebu, kde se patrně vyučil u svého otce Erharda nebo…

 • Eck Valentin

  Eck [ek] Valentin, 1494-1550, humanista něm. pův. Od 1517 působil jako učitel v šlechtické rodině Thurzů, později…

 • Eckener

  Eckener [eke-] Hugo . 10. 8. 1868 až 14. 8. 1954, něm. vzduchoplavec; velitel na různých typech vzducholodí Zeppelin.…

 • Eckerdt

  Eckerdt [ekert] Alexander, *6. 7. 1932, sl. malíř a grafik; jeho tvorba, vyznačující se poetickou symboličností,…

 • Eckermann

  Eckermann [ekr-] Johann Peter, 21.9. 1792 Winsen (Luhe) - 3.12. 1854 Výmar, něm. spisovatel.…

 • Eckert

  Eckert [ekrt] Otto, *4. 3. 1910, č. sochař a keramik; žák K. Stipla, prof. VSUP, od 1972 člen předsednictva SČVU.…

 • Eckhart

  Eckhart [ek-] Johannes, mistr Eckhart, 1260 - 1327, něm. teolog a filozof; člen dominikánského řádu, círk. hodnostář…

 • Eckstein

  Eckstein [ekštajn] František Řehor 1gnác . as1 1689-1740, č. malíř vrcholného baroka činný na Moravě a ve…

 • Eclair

  Eclair [eklér], zn. kinematograf. obrazových snímacích kamer pro film 35 mm nebo 16 mm; jsou vyráběny fr. firmou Eclair…

 • Ecluse

  viz Sluis

 • Eco

  Eco Umberto, *5.1. 1932, it. spisovatel (román Il Nome della rosa - Jméno růže) a lit. teoretik, zabývající…

 • Ecole de Paris

  Ecole de Paris [ekol -ri], Pařížská škola - 1. označení početného okruhu malířů z různých zemí, žijících…

 • economics

  economics [ikonomiks, angl.], vyučovací předmět na amer. vysokých školách srovnatelný s národohosp. naukou.

 • Economist

  Economist [ikonomist] brit. hosp. týdeník zal. 1843 J. Wilsonem (1805 až 1860); vychází v Londýně a patří k nejvlivnějším…

 • écossaise

  écossaise [ekoséz, fr.], pův. skotský lid. kolový tanec v tříčtvrtečním nebo třípůlovém taktu; v 18.-19.st. řadový…

 • Ectognatha

  viz hmyz

 • écu

  écu [eki, fr.], fr. mince s reliéfem štítu; 1266-1641 ražena jako zlatá, od 1641 jako stříbrná mince. 1761-1829 pod…

 • Ecuador dějiny

  Ecuador - dějiny, Území E. bylo od 15.st. součástí incké říše, 1544-1822 špan. kolonie. Po vyhlášení samostatnosti…

 • Ecuador správní rozdělení

  Ecuador - správní rozdělení provincie km2 obyv (1974) 1000 adm. středisko Azuay …

 • Ecuador stát

  Ecuador [-kvá-], Ekvádor, Ecuadorská republika; stát v již. America na rovníku.

 • Ecuadorci

  Ecuadorci, souhrnné ozn. obyv. Ecuadoru (asi 9 mil.), z nichž asi třetina jsou lndiáni (Chívarové, Kečuové), přes…

 • ecuadorsko-peruánská válka 1858

  ecuadorsko-peruánská válka 1858, ozbrojené střetnutí mezi Ecuadorem a Peru, které bylo projevem dlouhodobého hraničního…

 • Echegaray

  Echegaray y Eizaguirre [ečegaraj ejsakvire] José de, 19.4. 1832 - 14.9. 1916, špan. dramatik; prof. fyz. a mat. na…

 • Echelle-spektrograf

  Echelle-spektrograf [ešel], spektrograf s opt. mřížkou o malém počtu vrypů, kde lze pomocí hranolů rozložit jednotlivé…

 • Echeverría Álvarez

  Echeverría [ečeverija] Álvarez Luis, *17. 1. 1922, mexický politik; 1963-70 min. vnitra, prez. rep. 1970-76.