Abecední rejstřík: et…

Hesla 1 - 30 z 126 nalezených

 • et cetera

  et cetera [lat.] etc. - atd., a tak dále.

 • et lbera nos a malo

  et lbera nos a malo, [lat.], a zbav nás všeho zlého, slova z křesťanské modlitby Pater noster.

 • et lux perpetua luceat eis

  et lux perpetua luceat eis, [lat.], a světlo věčné ať jim svítí, část katolické modlitby za zemřelé.

 • et tu mi fili

  et tu mi fili [tú mí fílí, lat.], též et tu, mi fili, [lat.], i ty, můj synu. Viz. též. et tu, Brute. Domnělá…

 • et tu, Brute

  et tu, Brute, [lat.], i ty, Brute, slova pronesená údajně Caesarem krátce před smrtí, v okamžiku, kdy mezi spiklenci…

 • eta

  viz burakumin

 • etablovat

  etablovat, kniž. usazovat, založit, zařizovat; etablovat se - zařizovat si, přen. usadit se, ukázat se…

 • Etaix

  Etaix [ete] Pierre . *23. 11. 1928, fr. herec a režisér; pův. byl cirkusovým klaunem a komiku tohoto typu rozvíjí…

 • etalon

  etalon [fr.], model nebo prototyp pomůcky, přístroje nebo zařízení, který definuje měrovou jed. příslušné veličiny…

 • etalonová metoda

  etalonová metoda, metrologie reprodukování fyz. či tech. jed. složitějším etalonovým zařízením. E. m. může…

 • etalonový vzorek

  etalonový vzorek, metrologie vzorek nějaké látky nebo materiálu, kterým je zpodobněna (realizována) určitá…

 • Etamin hvězda

  Etamin, nejjasnější hvězda v souhv. Draka; červený obr spektrální třídy K 5 vzdálený 36 parseků.

 • etamín textil

  etamín [fr.], řidší tužší průsvitná bavlněná tkanina s plátnovou vazbou. Používá se např. na dámské letní…

 • Etan

  Etan, žid. mudrc, který podle bibl. pověsti závodil v moudrosti s králem Šalomounem.

 • Etana

  Etana [sumerština], legendární vládce Kiše z první dyn. ,,po potopě"; mýtus o E. je význ. památkou mezopotámské…

 • etanol

  viz ethanol

 • etapa

  etapa [fr.] obecně úsek nebo stupeň procesu či vývoje; období, stadium, fáze; část cesty, dráhy (ve štafetě); jako…

 • etapové vzcházení plevelů

  etapové vzcházení plevelů, jev charakterizovaný tím, že semena a plody plevelů nevzcházejí hromadně, ale v určitých…

 • etát

  etát [fr.], množství dřevní hmoty, které lze z lesa trvale těžit, aniž by byla ohrožena podstata lesa a všechny…

 • état commerçant

  état commerçant [éta komersan, fr.]. označení státu, vystupuje-li v mez. vztazích jako podnikatel (obchodník); podle…

 • etatismus

  etatismus [-tyz-, fr.] 1. pojem polit. vědy, označující akt. zasahování státu do hosp. a polit. života země;…

 • etáž

  etáž [fr.] 1. rovina, vrstva, podlaží, poschodí, patro; odtud etážový - např. etážové topení; 2.

 • etažérka

  etažérka, trakt hl. budovy výr. bloku jad. elektrárny; je vícepodlažní (víceetážní), má souvislé stropy a obsahuje…

 • etážová nádoba

  etážová nádoba, dvě nádobky nad sebou s jedním dnem. Výskyt vzácně v eneolitu, častěji v ml. době bronzové ve…

 • etc.

  viz et cetera

 • été

  été [port., indiánsky guazá], typ rovníkového pralesa v nezaplavených oblastech povodí Amazonky.

 • Etemenanki

  Etemenanki [sumerština], stupňovitá stavba v chrámovém komplexu Babylónu, známá jako biblická babylónská věž;…

 • éter

  éter [řec.], termín vyjadřující v dějinách filoz. a fyz. představu o nevažitelné a smyslům nedostupné substanci…

 • eternit

  eternit [-nyt, lat.], krytina z osinkocementových desek, popř. s přísadou jiných vhodných anorganických vláken nebo…

 • étésiový

  étésiový [-zi-], označení pro podnebí v oblasti vých. části Středozemního moře s převahou sev. větrů vanoucích…