Abecední rejstřík: ez…

Hesla 1 - 12 z 12 nalezených

 • Ezana

  Ezana, panovník aksumské říše; vládl asi 325-350. Za jeho vlády dosáhla řiše největšího územního rozsahu (vedle…

 • Ezau

  Ezau [hebr. vlasatý], Edom - postava ze Starého zákona, syn lzáka a Rebeky, starší bratr Jákobův. Podle starozákonního…

 • Ezdráš

  Ezdráš, hebr. Ezra - kněz a hodnostář Artaxerxa II.; na přelomu 5.-4. století př.n.l. vyslán z Babylónie do Judeje,…

 • Ezechiáš

  Ezechiáš, asi 725-697 př.n.l., vládce judského státu; po smrti Sargona II. se podílel na protiasyrské koalici, posléze…

 • Ezechiel

  Ezechiel, jeden ze starozákonních proroků, působící v 6.st. př.n.l.; duchovní vůdce a opora Židů v babylónském…

 • Ezeriņš

  Ezeriņš Jánis . 9. 4. 1891 - 24. 12. 1924, lotyšský prozaik; klasik lotyšské real. novely anekdotického zabarvení.…

 • Ezerová

  Ezerová Regina . *20. 12. 1930, vl.jm. Kindzulová, lotyšská sov. prozaička. Autorka románů a lyrických próz…

 • ezofagitida

  ezofagitida [-tý-, řec.], oesophagitis podráždění, popř. zánět sliznice jícnu vyvolaný buď zpětným přestupem…

 • ezofagoskopie

  ezofagoskopie [řec.], oesophagoscopia lék. vyšetřovací metoda jícnu zrakem pomocí zvl. přístroje zavedeného…

 • Ezop

  Ezop, řec. Aisópos, asi 6.st. př.n.l., řec. skladatel bajek. O jeho životě kolovaly pověsti. Pův. otrok z Frýgie,…

 • EZU

  viz Elektrotechnický zkušební ústav

 • Ezzelino da Romano

  Ezzelino da Romano [ecelíno romá-], 25. 4. 1194 - 27. 9. 1259, it. vůdce ghibellinů; pán Vicenzy. 1283 se oženil s dcerou…