Abecední rejstřík: ek…

Hesla 1 - 30 z 132 nalezených

 • eka-

  eka- [sanskrt-jedna], předpona užívaná k ozn. předvídaného prvku, který zaujímá v téže skupině periodické soustavy…

 • Ekbatana

  Ekbatana, dnešní Hamadán - hl.m. médské říše, zal. snad králem Dahjukou v 8.st. př.n.l. Důležité obch. centrum…

 • ekdyse

  ekdyse [řec.], ecdysis - svlékání živočichů - proces výměny pokožky bezobratlých živočichů, při němž…

 • ekdyson

  ekdyson [řec.], svlékací hormon, metamorfózní hormon - steroidní hormon členovců ovlivňující růst a svlékání.…

 • ekdysteroidy

  ekdysteroidy, skupina steroidních hormonů u hmyzu, regulujících jejich vývojové přeměny. Přebytek či nedostatek hormonů…

 • Ekelöf

  Ekelöf [-léf] Bengt Gunnar . 15. 9. 1907 až 16. 3. 1968, švéd. básník a překt.; člen Švéd. akademie (1958).…

 • Ekfantos

  Ekfantos ze Syrakus, asi 4.st. př.n.l., starořec. filozof, pythagorejec. Snažil se spojit pythagoreismus s modifikovaným…

 • ekforie

  ekforie [řec.], jev vybavení engramu, formulovaný něm. biologem R. Semonem (1859-1918). Oživení stopy (např. paměťové)…

 • EKG

  viz elektrokardiografie

 • Ekhof

  Ekhof [éghóf] Konrad, 12. 8. 1720 až 16. 6. 1778, něm. herec a div. pedagog; 1767-69 člen hamburského Nár. div.,…

 • EKI

  viz exekutiva Komunistické internacionály

 • ekistika

  ekistika [-ty-, řec.], komplexní urbanistická teorie rozvíjená Athénským centrem pro ekistiku (zal. 1963 C. A. Doxiadisem,…

 • Ekk

  Ekk Nikolaj Vladimirovič, 14. 6. 1902 až 14. 7. 1976, vl.jm. Ivakin, sov. režisér, herec a autor div. her. Tvůrce…

 • Ekkehard Míšeňský

  Ekkehard Míšeňský, †30. 4. 1002 (zavražděn), míšeňský markrabí 985 až 1002; po smrti císaře Oty II. bojoval…

 • ekklésia

  ekklésia [-zi-, řec.] 1. sněm ve starověkých Athénách s rozsáhlou pravomocí. Zasedal alespoň čtyřicetkrát…

 • ekklésiastérion

  ekklésiastérion [-zi-, řec.] v řec. m. budova pro konání sněmů (ekklésia) občanů; zpravidla čtvercová stavba se…

 • eklampsie

  eklampsie [řec.], eclampsia, - též eklamsie - božec nejtěžší a nejnebezpečnější projev pozdní gestózy,…

 • eklampsie dětská

  viz dětská tetanie

 • eklekticismus

  eklekticismus [-tyciz-, lat.< řec.], 1. filoz. mech. spojování různorodých i protichůdných hledisek, filoz.…

 • eklektický

  eklektický, (řec. eklektikos, eklegein - vybrat) adj. různorodý, z různých systémů či zdrojů, např e. názor;…

 • eklektik

  eklektik [-tyk, řec.], člověk přijímající a slučující ve své tvorbě či názorech rozmanité prvky vybrané z různých…

 • eklektor

  eklektor [řec.], ekol. přístroj ke kvantitativnímu zjišťování množství hmyzu z určité plochy půdy. Fotoeklektor…

 • eklimetr

  eklimetr [řec.], clisimetr - přístroj k určování výškových rozdílů; dříve používaný ve fr. armádě k topografickým…

 • ekliptika obecně

  ekliptika [-ty-, řec.], průsečnice, v níž rovina dráhy Země kolem Slunce protíná nebeskou sféru. S nebeským rovníkem…

 • ekliptikální délka

  ekliptikální délka, astronomická délka - jedna z ekliptikálních souřadnic. Měří se podél ekliptiky od jarního…

 • ekliptikální souřadnice

  ekliptikální souřadnice, souřadnicový systém, kde zákl. rovinu tvoří rovina ekliptiky. Obsahuje ekliptikální délku…

 • ekliptikální šířka

  ekliptikální šířka, jedna z ekliptikálních souřadnic; měří se od roviny ekliptiky od 0° do 90° na sever kladně…

 • ekloga v literatuře

  ekloga [řec.] 1. liter. drobná pastýřská báseň (Vergilius: Bucolica, J. Vrchlický: Eklogy a…

 • Ekloga zákoník

  Ekloga, byz. sbírka zákonů vydaná 31. 3. 726 císařem Lvem III. Syrským. Je stručným řec. výtahem z Justiniánova…

 • eklogit

  eklogit [řec.], bazická kryst. břidlice, složená z granátu a pyroxenu, distenu i hnědého amfibolu.