Abecední rejstřík: eo…

Hesla 1 - 20 z 20 nalezených

 • eo ipso

  eo ipso [eó -só, lat. tím samým], už tím, už v tom, právě proto.

 • eobiont

  eobiont [řec.], nejprimitivnější živý systém, schopný metabolismu a reprodukce, vzniklý v procesu vývoje života…

 • eocén

  eocén [řec.], stř. oddělení paleogénu (st. třetihor), vkládané mezi paleocén a oligocén, zavedené 1833. Pův. zahrnoval…

 • Eocrinoidea

  Eocrinoidea [-krino-i-], Echinodermata, Pelmatozoa, vymřelá třída ostnokožců (pralilijice). Měli vakovitý kalich,…

 • eodem die

  eodem die, [lat.], téhož dne.

 • eofytikum

  eofytikum [-ty-, řec.], thalasofytikum období vývoje rostlinstva zahrnující rozvoj a panování mořských řas. Začíná…

 • EOKA

  EOKA, Ethniki Organosis Kipriaku Agonos, Národní organizace kyperského boje - tajná řec. nacionalistická organizace na…

 • eolická činnost

  eolická činnost, působení vzdušných proudů na vývoj zemského povrchu. Skládá se z koroze, deflace, přenášení…

 • eolity

  eolity [řec.], kamenné artefakty z konce třetihor, jejichž opracování lidskou rukou je sporné.

 • eon

  eon [řec.], geol. nejvyšší geochronologická jednotka.

 • EOQC

  EOQC, European Organization for Quality Control, Evr. organizace pro kontrolu jakosti -mez.nevládníorganizace se sídlem…

 • Eós

  Eós [lat. Aurora], řec. mytol. dcera Titánů Hyperíóna a Theie, sestra Héliova a Selénina, bohyně ranních červánků.…

 • eosin

  eosin [-zín, řec.], tetrabromfluorescein, intenzívní červené barvivo, fluoreskující; významný indikátor v chem.…

 • Eosuchia

  Eosuchia, vymřelí ještěrkovití, draví, velmi pohybliví šupinatí plazi s primitivní lebkou, tekodontním chrupem a…

 • Eötvös Ignác

  Eötvös [etveš] Ignác baron, 6. 1. 1763 až 12. 6. 1838, uh. politik; od 1796 zastával vysoké úřady u císařského…

 • eötvös jednotka

  eötvös [etveš] zn. E, dříve používaná jednotka změny tíhového zrychlení o 10-6 m.s 2 na 1 km; rozměr…

 • Eötvös József

  Eötvös József baron, 3. 9. 1813 - 2. 2. 1871, maď. politik a spisovatel. Liberální reformátor, spolutvůrce Deákovy…

 • Eötvös Loránd

  Eötvös Loránd baron; 27. 7. 1848 až 8. 4. 1919, maď. geofyzik; prof. univ. v Budapešti, 1889-1905 prez. Maď.…

 • Eötvösovy torzní váhy

  Eötvösovy torzní váhy, přístroj k měření horizontálních gradientů tíhového pole Země a zakřivení geoidu.

 • Eötvösův pokus

  Eötvösův pokus, experiment ke stanovení ekvivalence tíhové a setrvačné (inerciální) hmotnosti téhož objektu. V.…