Abecední rejstřík: es…

Hesla 1 - 30 z 142 nalezených

 • Es

  Es, chem. značka einsteinia.

 • ESA

  ESA, angl. European Space Agency západoevr. kosm. organizace; vznikla 1975 sloučením a přestavbou organizací ELDO a ESRO.…

 • Esaki

  Esaki Leo . *12. 3. 1925, jap. fyzik pracující v USA. Zabývá se zejm. fyz. pevných látek, tunelovým jevem a polovodiči.…

 • Esauová

  Esauová [-z-] Katherina, *3. 4. 1898, amer. botanička rus. pův.; prof. univ. v Santa Barbara (Kalifornie). Zabývá…

 • Esbjerg

  Esbjerg [-jer], přístavní m. v Dánsku v amtskommune Ripen na Z Jutského poloostrova; 72 700 obyv. (2002) srovnej 80 100…

 • Esbo

  viz Espoo

 • ESC

  viz Elektrotechnický standard československý

 • Escaut

  viz Šelda

 • Escorial

  Escorial [-korjal], Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial - špan. král. rezidence u Madridu, zal. Filipem II.; postavena…

 • escort

  escort, [eskort, z angl.] typ obv. sexuálních služeb - někdy též escort service příp. escort servis - kdy prostitutka…

 • escudo

  escudo [-ku-, port.], zlaté a stříbrné peněžní jednotky špan. (od 1537) a port. (v 15. - 19.st.) měnové oblasti.…

 • Escuintla

  Escuintla [eskvin-], m. v Guatemale; 37 000 obyvatel (1973). Prům. ropy, prům. hnojiv, papírenský.

 • esej

  esej [angl.< fr.] 1. liter. krátká subjektivní lit. krit., publicistická stať o lit., kult., filoz., spol.…

 • Esen

  Esen, Esen-chán - †1455, první ministr (tajši) ojratského Dajsun-chána, 1451-55 chán. Usiloval o sjednocení všech…

 • esence

  esence [lat. essentia] filoz. - podstata věci, souhrn stabilních vlastností, jež činí věc tím, čím je. V chem. -…

 • esencialismus

  esencialismus [lat. essentia - jsoucnost], termín zavedený K. R. Popperem k označení názoru, že úkolem vědy je odhalovat…

 • esenciální

  esenciální, podstatný; chem. e. aminokyseliny, aminokys. nezbytné pro zachování života.

 • esenciální hypertenze

  viz hypertenzní nemoc

 • eserin

  viz fysostigmin

 • eseři

  eseři [rus., ze zkratky SR, tj. socialisté-revolucionáři], polit. strana v Rusku; vznikla 1902 ze skupin narodniků, opírala…

 • Eset

  Eset, Isis - eg. mytol. sestra a manželka boha Usírewa, matka boha Hóra, "Královna nebe" a "Největší z bohů…

 • Esch-sur-Alzette

  Esch-sur-Alzette [eš sir -zet], m. v jz. Lucembursku na řece Alzette; 25 100 obyv. (1981). Prům. těžební (železná ruda),…

 • eschatokol

  eschatokol [řec.], závěrečná část listiny, obsahující podpisy nebo vyjmenování svědků, kancelářských úředníků…

 • eschatologie

  eschatologie [řec.] 1. fantastická náb. představa o radikální změně světa, jeho zániku a počátku ideálního…

 • Eschenburg

  Eschenburg [eše-] Johann Joachim . 7. 12. 1743 - 29. 2. 1820, něm. spisovatel, překl. a teoretik umění; ovlivněn…

 • Escher

  Escher Maurits Cornelis, 17.6. 1898 - 27.3. 1972 (Leeuwarden - Hilversum) nizozemský grafik, autor až fantaskních…

 • Escherich Karl

  Escherich [eše-] Karl Leopold, 18. 9. 1871 - 22. 11. 1951, něm. zoolog a entomolog; profesor univ. v Mnichově. 1913…

 • Escherich Theodor

  Escherich [eše-] Theodor, 29. 11. 1857 až 15. 2. 191 l, rak. lékař a bakteriolog; prof. univ. ve Vídni. První…

 • Escherichia

  Escherichia [escherí-, lat.], rod gramnegativních, fakultativně anaerobních tyčinkovitých bakterií z čeledi Enterobacteriaceae.…

 • Eschweiler

  Eschweiler [ešvaj-], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku; 53 000 obyvatel (1980). Prům. železářský, stroj., text.,…