Abecední rejstřík: ev…

Hesla 1 - 30 z 88 nalezených

 • eV

  eV, fyz . zn. pro elektronvolt.

 • Eva

  Eva jm. hebrejského pův. (z hebr. Havváh), znamená ,,živá", přeneseně ,,životodárná, matka života". Sl., něm.…

 • evakuace

  evakuace [lat.], vyklizování stanovených oblastí v prostoru válečné činnosti či specifického ohrožení (katastrofy),…

 • evaluace

  evaluace [z angl. evaluation], ohodnocení (gramaticky nesprávné, anglicismus).

 • evangeliář

  evangeliář [lat.< řec.], liturgická kniha obsahující texty evangelií, čtených při mši. Zpravidla ozdobně provedené…

 • evangelické církve

  evangelické církve, kř. církve vzešlé z reformace odštěpením od katolictví. Název evang. proto, že za základ své…

 • evangelistář

  evangelistář [lat.< řec.], liturgická kniha s výňatky význ. textů evangelií, čtených při mši.

 • evangelisté

  evangelisté, v círk. pojetí spolutvůrci bible (Nový zákon), autoři čtyř evangelií: apoštol Matouš, průvodce…

 • evangelium

  evangelium [lat.< řec.], pův. v helénistických říších zpráva o příjezdu panovníka. V kř. pův. zvěst o příchodu…

 • Evans Arthur

  Evans [evenz], sir Arthur, 8. 7. 1851 až 11. 7. 1941, brit. archeolog; prof. univ. v Oxfordu. Řídil mj. výzkumy…

 • Evans Gil

  Evans [evenz] Gil, *13. 5. 1912, vl.jm. Ian Ernest Gilmore Green, amer. džezový skladatel, aranžér a klavírista;…

 • Evans Ronald

  Evans Ronald Ellwin, *10. 11. 1933, amer. kosmonaut. Pilotoval velitelskou sekci Apolla 17.

 • Evans-Pritchard

  Evans-Pritchard [pritšerd], sir Edward Evan, 21. 9. 1902 - 11. 9. 1974, brit. sociální antropolog; stoupenec strukturalismu.…

 • Evansová

  Evansová Edith, 8. 11. 1888 - 1976, brit. herečka; působila v řadě brit. div. (zvl. od 1925 s přestávkami v div.…

 • Evansův korozní diagram

  Evansův korozní diagram, diagram, znázorňující polarizační křivky anodického a katodického děje korozních článků…

 • Evansville

  Evansville [evenzvil], přístavní m. by, v níž je umístěn vzorek půdy s vev USA v jz. Indianě na dolním Ohiu; 130…

 • evaporace

  evaporace [lat.], evaporatio - vypařování; 1. fyziol. např. e. potu; 2. chem. vypařování.…

 • evaporigraf

  evaporigraf, výparoměr vybavený registračním zařízením.

 • evaporimetr

  viz výparoměr

 • evaporit

  evaporit [lat.], souhrnné označení pro sedimentární horniny vysrážené z roztoků (soli, sádrovce).

 • evapotranspirace

  evapotranspirace, výdej vody ve formě vodní páry z porostu rostlin, zahrnující transpiraci z povrchu rostlin a výpar…

 • evapotranspirometr

  evapotranspirometr, přístroj pro měření evapotranspirace. Skláda se z nádoby, v níž je umístěn vzorek půdy…

 • evaulace

  evaulace, heslo nenalezeno. Zkuste evaluace.

 • evazivní chování

  evazivní chování, ang. evasive behavior - vyhýbavé chování - typ chování některých živočichů; např. můry

 • evekce

  evekce [lat.], jedna z nerovnoměrností v pohybu Měsíce; je vyvolaná změnami v přitažlivosti…

 • Evenkové

  Evenkové, zastarale Tunguzové - národnost mezi Ochotským mořem a Jenisejem, menšiny v sev. Číně a v Mongolsku. Dříve…

 • Evenové

  Evenové, zastarale Lamuti - národnost ve vých. Sibiři (asi 12 000 osob); dříve lovci a chovatelé sobů, dnes většinou…

 • Evensmo

  Evensmo [-smu] Sigurd . *14. 2. 1912, nor. prozaik a esejista, film. scenárista. Ve spol.krit. románech zobrazuje…

 • eventualita

  eventualita [lat.], možný případ, možnost; jedna z možností.

 • eventuálně

  eventuálně [lat.], popřípadě, např. zavolej, e. napiš.