Abecední rejstřík: eu…

Hesla 1 - 30 z 135 nalezených

 • Eu

  Eu, chem značka europia.

 • eu-

  eu- [řec.], první část složených cizích slov znamenající dobro, blaho, dobrý, příjemný (eufonie, euforie).

 • Euagrios Scholastikos

  Euagrios Scholastikos [-ty-], 536-593, byz. historik. V díle Ekklésiastiké historia (Církevní dějiny) vylíčil…

 • Eubacteriales

  Eubacteriales [-bak-, řec.], st. ozn. pro řád bakterií zahrnující grampozitivní a gramnegativní aerobní a anaerobní…

 • Eubacterium

  Eubacterium [-bak-, řec.], rod grampo zitivních nesporulujících tyčinkovi tých bakterií z čeledi Propionibacteria,…

 • Euboia

  Euboia [-oja], Euvoia - ostrov v Řecku v Egejském moři; 3 908 km2, 165 400 obyv. (1971), adm. středisko Chalkis.…

 • Eubulidés

  Eubulidés z Mílétu, 4.st. př.n.l., starořec. filozof; představitel megarské školy. Je známý především svými logicko-sofistickými…

 • Eubúlos

  Eubúlos, athénský politik a fin. odborník ve 4.st. př.n.l. Stoupenec smírné politiky vůči mak. králi Filipovi II.

 • Eucalyptus

  viz eukalyptus

 • Eucken Rudolf

  Eucken [ojk-] Rudolf, 5. 1. 1846 - 16. 9. 1926, něm. ideal. filozof; prof. univ. v Jeně. Vystoupil v 80.letech jako…

 • Eucken Walter

  Eucken Walter, 17. 1. 1891 - 20. 3. 1950, něm. ekonom; prof. univ. ve Freiburgu a zakl. tzv. freiburské neoliberalistické…

 • eudaimonismus

  eudaimonismus [-daj-nyz-, lat.< řec.], etický princip považující úsilí o štěstí za kritérium mravnosti. Od hédonismu,…

 • Eudémos

  Eudémos z Rhodu, 4.st. př.n.l., starořec. filozof, představitel peripatetické školy; žák Aristotelův, přítel Theofrastův.…

 • Eudes

  viz Odo Pařížský

 • eudiometr

  eudiometr [-dy-, řec.], skleněná, kalibrovaná trubice na měření objemu plynů.

 • Eudorina

  Eudorina [-rí-, řec.], rod bičíkovců z třídy válečů. Tvoří elipsoidní kolonie složené z 32 buněk, uspořádaných…

 • Eudoxos

  Eudoxos z Knidu, 408-355 př.n.l., starořec. astronom a filozof; Platónův žák a člen Akademie. Jeho učení se dochovalo…

 • eufemismus

  eufemismus [-izm-, řec.], nahrazení výrazu označujícího nepříjemné jevy, děje (smrt, nemoc) výrazem zjemňujícím.…

 • eufonie

  eufonie [-ny-, řec.], libozvuk, libozvučnost - 1. jaz. nauka o kvalitě zvuků a jejich sekupení; užívá…

 • eufonium

  eufonium [-ny-, řec.], hud. nástroj dechový nátrubkový (skupina dechové nástroje žesťové); má podobný tvar jako…

 • euforie

  euforie [řec.], euphoria - příjemný stav tělesné a psychické pohody; emocionální stav povznesenosti, doprovázený…

 • Eufrat

  Eufrat, arab. Furát, turecky Firat největší řeka Přední Asie; dlouhá 2 760 km. Vzniká soutokem Karasu a Muratu v Arménské…

 • Eufronios

  Eufronios [-ny-], řec. malíř červenofigurové keramiky činný 520-500 př.n.l. v Athénách; vynikl smyslem pro kompozici,…

 • eufunkce

  viz funkcionalismus

 • Eugen Savojský

  viz Evžen Savojský

 • Eugenia

  Eugenia [-ny-], rod dvouděložných rostlin z čeledi myrtovitých, pův. z jv. Asie. Známo asi l 000 druhů. Některé druhy,…

 • Eugénia María

  Eugénia María [-ny-] de Montijo de Guzmán, 5. 5. 1826 - 11. 7. 1920, fr. císařovna; dcera špan. granda, od 1853 manželka…

 • eugenika

  eugenika [-ny-, řec.], směr v genetice zaměřený na zlepšení dědičných vlastností člověka. Pozitivní e. usiluje…

 • Eugenius III. z Toleda

  Eugenius III. z Toleda [-ny-], 7. st., španělský teolog; biskup v Toledu 647-657. Z jeho lit. díla dosáhla největší…

 • eugenol

  eugenol [řec.], 2-methoxy-4-allylfenol. olejovitá kapalina, t.v. 246 °C. Podstatná část hřebíčkového oleje, z něhož…