Abecední rejstřík: ed…

Hesla 1 - 30 z 74 nalezených

 • ed.

  ed. [lat.], zkratka lat. edidit (vydal, vydavatel).

 • edafický

  edafický [řec.], půdní, žijící v půdě nebo působící v půdním prostředí; např. e. organismus obývá půdní…

 • edafon

  edafon [řec.] soubor živých organismů v půdě. Zahrnuje fytoedafon (rostliny: bakterie, plísně a houby), a zooedafon…

 • Edam

  Edam [é-], m. v Nizozemsku v Noord-Hollandu; 17 000 obyv. (1980). Proslulo výrobou tzv. eidamského sýra.

 • Edaphosaurus

  Edaphosaurus [-fo-, řec.], vymřelý býložravý savcovitý plaz; dlouhý až 4 m. Trnové výběžky obratlů na hřbetě…

 • Edda

  Edda, název dvou děl staré islandské liter. a) starší či poetická, dříve zvaná též Sämundova E. (č. Edda),…

 • Eddington

  Eddington [-dy-], sir Arthur Stanley, 28. 12. 1882 - 22. 11. 1944, brit. astronom; prof. univ. a od 1913 ředitel astr.…

 • Ede v Nigérii

  Ede, m. v jz. Nigérii ve státě Oyo; 182 000 obyv. (1975). Zpracování zeměd. výrobků.

 • Ede v Nizozemí

  Ede [é-], m. v Nizozemsku v provincii Gelderland na záp. okraji Veluwe; 85 000 obyvatel (1982). Prům. chem., mlékárenský.Výzk.ústav…

 • edelbajevská ovce

  edelbajevská ovce, sov. plemeno bezrohých, hrubovlnných, tlustozadkých ovcí, vyšlechtěné v Kazachstánu z místních…

 • Edelény

  Edelény, m. v Maďarsku v župě Borsod-Abaúj-Zemplén na Bodvě; 9 800 obyv. (1980). Prům. těžební (hnědé uhlí),…

 • Edelinck

  Edelinck [-link] Gerard . 20. 10. 1640 až 2. 4. 1707, fr. grafik niz. pův., činný od 1666 v Paříži; převáděl…

 • Edelman

  Edelman [édlmen] Gerald Maurice, *1. 7. 1929, amer. lékař a biochemik; prof. univ. v New Yorku. Nob.c. (1972) s R.…

 • Edelmann

  Edelmann [édel-] Johann Christian, 8. 7. 1698 - 12. 2. 1767, něm. osvícenský filozof. Vycházel z pietismu, ovlivněn…

 • edém plic

  edém plic, oedema pulmonum - otok plic; přítomnost tekutiny v plicních sklípcích nebo ve vmezeřeném pojivu plic.…

 • Eden ráj

  Eden [hebr. rozkoš], podle bibl. mýtu krajina, v níž se nalézal ráj. Přestože nešlo o reálnou lokalitu, často umísťován…

 • Eden Robert

  Eden [ídn], sir Robert Anthony, 12. 6. 1897 - 14. 1. 1977, hrabě z Avonu (od 1961), brit. politik a předák konzervativní…

 • Eder František

  Eder František Xaver, 19. 11. 1727 až 17. 4. 1773, misionář a cestovatel sl. pův. 1749-68 působil jako misionář…

 • Eder řeka

  Eder, ř. v NSR; levostranný přítok Fuldy, dlouhý 177 km. Pramení v Rothaaru, na stř. toku přehradní nádrž.

 • EDES

  EDES, řec. Ellinikos Dimokratikos Ethnikos Stratos, Nár. dem. řec. svaz - řec. ozbrojená organizace hnutí odporu proti…

 • Edessa

  Edessa, m. v Řecku; 14 000 obyv. (1971). Prům. textilní. Muzeum.

 • edesské knížectví

  edesské knížectví, první stát zal. křižáky na Předním východě (1098); hl.m. byla Edessa (dnešní Urha). Vládla…

 • Edfeldt

  Edfeldt Johannes, *21. 12. 1904, švéd. spisovatel a překl. Lyrickou poezií reaguje na spol. a polit. situaci, zdůrazňuje…

 • Edfú

  Edfú, Behdet- hl.m. druhého hornoeg. nomu, sev. od Asuánu; Hórův chrám (3.-l.st. př.n.l.) staroeg. typu patří k nejlépe…

 • Edgar

  Edgar [edger], 944-975, anglosaský král 959-975; syn krále Edmunda I. Za pomoci církve dovršil konsolidaci jednotného…

 • Edgehill

  Edgehill [edže-], h. hřbet ve Velké Británii v Anglii v hrabství Warwickshire. - 23. 10. 1642 se zde za angl. burž. rev.…

 • Edgeworth

  Edgeworth [edžvérs] Francis Ysidor . 8. 2. 1845 - 13. 2. 1926, brit. ekonom a statistik; prof. univ. v Londýně a…

 • Edib Adivar

  Edib Adivar [-dy- -dy-] Halide . 1884 až 9. 1. 1964, turecká spisovatelka. Hl. tématem jejích povídek (Ateşten…

 • edice

  edice [-dy-, lat.] 1. vydání, vydávání slovesného nebo hud. díla; 2. série publikací vyd. s jistým…

 • ediční povinnost

  ediční povinnost, právní povinnost občanů vydat příslušným orgánům věci nebo listiny důležité pro občanskoprávní,…