Abecední rejstřík: up…

Hesla 1 - 30 z 72 nalezených

 • Úpa

  Úpa, tok na SV ČR; levostranný přítok Labe v Jaroměři, dlouhý 78,7 km, povodí 513,1 km2, průměrný průtok…

 • úpadek

  viz bankrot

 • úpadní větrání

  úpadní větrání, hor . vedení důlních větrů dolů po úklonu patra při ražení úpadnice nebo vedení důlních…

 • úpadnice

  úpadnice, hor . důlní chodba ražená v úklonu ložiska. Slouží k dop. vozíků s těživem vzhůru na nejbližší…

 • úpal

  úpal, celk. přehřátí organismu bez poruchy termoregulačního centra. Projevuje se jako oběhová porucha provázená…

 • upanišady

  upanišady [sanskrt], doslova přisednutí žáků k učiteli za účelem poznávání pravdy, osvojení tajné nauky; staroindická…

 • úpatí

  úpatí, místo lomu svahu v jeho dolní části, kde svah přechází v reliéf o menším sklonu; odděluje pohoří nebo…

 • úpatnice

  úpatnice, geografie spojnice míst výrazné změny sklonu na úpatí morfologicky výraznějších útvarů. Má zpravidla…

 • update

  update, [apdejt, z angl.], výp. tech. aktualizace dat (např. webové stránky, programu, obsahu databáze aj.)

 • Updike

  Updike [apdajk] John , *18. 3. 1932, amer. prozaik a básník. V románech a povídkách líčí každodenní život…

 • uperace

  viz ultrapasterace

 • upgrade

  upgrade, ang. [apgrejd], 1. výp. tech. zlepšení, např. počítačového vybavení, softwaru; 2. někdy…

 • UPI

  UPI, United Press International - tisková agentura USA, jedna z pěti svět. agentur. Zal. 1958 sloučením amer. tiskových…

 • Úpice

  Úpice, obec v Královéhradeckém kr., okr. Trutnov, v Podkrkonošské pahorkatině, na Úpě; 6 052 obyv. (2001) srov. 7…

 • upichování

  upichování, dělení materiálu soustružnickým upichovacím nožem při radiálním posuvu, popř. oddělování hotových…

 • upínací deska

  upínací deska, lícní deska - zařízení pro upínání těžkého a kratšího obrobku, popř. nepravidelného tvaru,…

 • upínací drážka

  upínací drážka, drážka (nejčastěji tvaru T) k uchycení prvků pro upínání přípravků a součástí na stoly obráběcích…

 • upínací kužel

  upínací kužel, normalizovaný kužel upínacích stopek nebo trnů a jim odpovídajících dutin. U. k. mohou být samosvorné,…

 • upínací stopka

  upínací stopka, upínací koncová část obráběcího nástroje.

 • upínací trn

  upínací trn, zařízení k upínání obrobků s válcovou dutinou na obráběcích strojích. U. t. má k upnutí obrobku…

 • upínání obrobku při soustružení

  upínání obrobku při soustružení, ustavení a zajištění obrobku, které se řídí tvarem obrobku, zejm. jeho poměrem…

 • upír savec

  upír, 1. zool. u. savý, Phyllostomus hastatus - netopýr z čeledi upírovitých řádu letounů. Příbuzný…

 • upír vampír

  upír, vampír - ang. vampire - v mytol. četných národů Evropy mrtvý vstávající v noci z hrobu, aby vysával…

 • upírovití

  upírovití, Desmodontidae - čeleď savců z podřádu netopýrů. Tělo mají 6 až 9 cm dlouhé. Krátký čenich…

 • upisovatel

  upisovatel angl. underwriter, investiční bankéř, který vykoupí všechny nebo část cenných papírů, většinou…

 • upjatý

  upjatý, odměřený, zdrženlivý, nepřístupný, rezervovaný; např. jeho chování je velmi upjaté apod. Odtud podst.…

 • úplatkářství

  úplatkářství, trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných. Ú. je trestné jak u toho, kdo úplatek dává, tak…

 • úplav

  úplav, oblast zvířeného proudění za obtékaným tělesem, vytvořená z částic mezních vrstev unášených proudem…

 • úplavice amébová

  úplavice amébová, amébová dyzentérie - parazitární střevní onemocnění působené prvokem Entamoeba histolytica

 • úplavice bílá

  úplavice bílá, pulorová nákaza, salmonellosis pulorum - infekční onemocnění kuřat působené mikrobem Salmonella…