Abecední rejstřík: ut…

Hesla 1 - 30 z 51 nalezených

 • ut desint vires, tamen est laudanda voluntas

  ut desint vires, tamen est laudanda voluntas [dés- vírés -tás, lat.], i když se nedostávají síly, alespoň dobrá vůle…

 • ut sementem feceris, ita metes

  ut sementem feceris, ita metes [sé- fé-tés, lat.], jak zaseješ, tak sklidíš. Cicero užil tento starší výrok metaforicky…

 • ut supra

  ut supra, /f [lat.], viz výše, odkaz na předcházející text.

 • Ut.

  Ut., zkratka pro členský stát USA Utah.

 • UT1

  UT1, zkratka angl. Universal Time 1 - běžně používané ozn. pro čas UT opravený o pohyb zemského pólu.

 • Utagawa Hirošige

  Utagawa Hirošige , Andó Hirošige - 1797-1858, jap. umělec graf. a mal. školy ukijoe; jeden z nejproslulejších…

 • Utagawa Tojokuni

  Utagawa Tojokuni , 1769-1825, jap. umělec mal. a graf. školy ukijoe; ve své době nejproslulejší mistr barevného…

 • Utah

  Utah [jútá], zkratka Ut. - členský stát USA na Z; 219 932 km2, 2,31 mil. obyv. (2002) srovnej 1,61 mil. obyv. (1983),…

 • Utamaro

  viz Kitagawa Utamaro

 • Utanapištim

  Utanapištim [akkadština, nalezl jsem život], v sumerské mytologii. Ziusudra (doslova ,,život dlouhých dní"), u Bérossose…

 • UTC

  UTC, zkratka angl. Universal Time Coordinated - běžně používané ozn. pro koordinovaný svět. čas.

 • útek

  útek, text . nit uložená ve tkanině nebo pletenině v příčném směru. Podle své pružnosti ovlivňuje elastičnost…

 • útěk do nemoci

  viz únik do nemoci

 • uterotonika

  uterotonika [-ny-], látky vyvolávající kontrakci děložního svalstva. Používají se k zesílení děložních stahů…

 • Úterský potok

  Úterský potok, tok v ČR; levostranný přítok Mže do Hracholuské přehradní nádrže, dlouhý 34,1 km, povodí 333,4…

 • uterus

  viz děloha

 • útes

  útes vtz bradlo.

 • útesové pásmo

  útesové pásmo vtz bradlové pásmo.

 • Utěšený

  Utěšený Slavomír , *1. 11. 1925, č. filolog; zabývá se č. a slovanskou dialektologií, teorií jaz. zeměpisu,…

 • Utica NY

  Utica [jútyke], m. v USA ve státě New York, na ř. Mohawk; 60 900 obyv. (2002) srovnej 75 600 obyv. (1980). Průmysl automobilový,…

 • Utica v Tunisku

  Utica [-tyka], m. na pobřeží Tuniska; pův. jedna z nejst. foinických osad, zal. asi v 11.st. př.n.l., důl. obch. přístav.…

 • utilitarismus

  utilitarismus [-ty-iz-], princip hodnocení jevů z hlediska jejich užitečnosti, tj. možnosti sloužit jako prostředek…

 • utilizace

  utilizace, od slov. utilizovat (využít, zužitkovat) - odb. využití, zužitkování. Např. u. pracovní doby.

 • Utitz

  Utitz [útyc] Emil , 27. 5. 1883 - 2. 11. 1956, něm. estetik; zakl. všeob. vědy o umění. V raných pracích chápal…

 • útlum radiových vln

  útlum radiových vln, pokles energie radiových vln vznikající ztrátami při jejich šíření daným prostředím.

 • útlum srozumitelnosti AEN

  útlum srozumitelnosti AEN, hodnota přídavného útlumu zařazovaného do srovnávacího souboru ARAEN, aby bylo dosaženo…

 • UTO

  viz telefonní obvod

 • útočné chování

  útočné chování, etologie jeden ze způsobů chování zvířat v konfliktní situaci, např. při obraně teritoria…

 • útočník

  útočník, ang. striker [straiker] - ve sport. hrách hráč útočné řady, podílející se převážně na zakončení…

 • útok

  útok, 1. voj. hl. druh bojové činnosti, jehož cílem je úplné zničení nepřítele a ovládnutí důl.…